دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

دیدار صمیمانه رئیس دانشکده با کارکنان

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

هفتاد و نهمین جلسه شورای آموزشی تشکیل شد.

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

هفتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی تشکیل شد.

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

جلسه کمیته اخلاق تشکیل شد.

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

برگزاری امتحان OSCE

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

تشکیل جلسه شورای بین الملل سازی دانشکده

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

دست به دست هم پیش به سوی دانشگاه نسل سوم

..

ادامه...

 
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ - جلسه دفاع از عنوان مرضیه خاتونی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری
عنوان: تبیین فرآیند مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان در منزل

۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - جلسه دفاع از پایان نامه زینت کشاورزپیر دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
عنوان: تأثیر برنامه آموزشی بر انگ درونی شده ی مددجویان با اختلال دو قطبی

۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - جلسه دفاع از پایان نامه بهاره فخری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
عنوان: ارتباط حمایت اجتماعی با استرس درک شده در مادران دارای شیرخوار مبتلا به کولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - جلسه دفاع از پروپوزال خانم فرشته جواهری طهرانی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری
عنوان: فرآیند به کارگیری الگوهای دانستن در بالین توسط پرستاران: ارائه مدل نظری

۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه چوپانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
عنوان: بررسی ارتباط سطح سواد سلامت بارفتارهای پیشگیرانه اچ ای وی /ایدز درمردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره رفتاری سال ۹۵

۱۳۹۶/۱۰/۲۰ - جلسه دفاع از پروپوزال ثمانه صحرایی زرقی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
عنوان: مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و روش آرام سازی عضلانی بنسون بر اضطراب بیماران با سندرم کرونری حاد

۱۳۹۶/۱۰/۱۹ - جلسه دفاع از پروپوزال اشرف رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
عنوان: بررسی مقایسه دمای پروپ پوستی با دمای زیر بغل نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

متن

متن

متن

متن