چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥
معرفی

بنام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اتکا به ارزش های بنیادین حرفه ای، خدا محوری، عدالت خواهی، با ارائه برنامه های تحصیلات تکمیلی برتر، فرصت های بیشتری برای کسب تخصص نسبت به سایر دانشکده های پرستاری در کشور در اختیار داوطلبین این رشته ها قرار می دهد. همچنین به ایجاد یک پایه محکم علمی در علم مراقبت در سطح کارشناسی همت می گمارد. 

توانمندی دانش آموختگان این دانشکده، نمایانگر تعهد و تخصص اساتید برجسته ی این دانشکده است. هر عضو هیات علمی باحضور قوی در عرصه ی بالینی همگام با اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مختلف در راستای دستیابی به اهداف نقشه ی سلامت دانشگاه و کشور گام برمی دارد. همچنین حضور اعضاء هیئت علمی در سطح سیاستگزاری های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از نقاط قوت این دانشکده می باشد.

تلاش در جهت عملیاتی نمودن شعار "اطلبوالعلم من المهد الی الحد" سرلوحه ی توسعه آموزش مداوم مامایی و پرستاری در این دانشکده است که ماحصل آن برنامه ریزی و اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت متعدد در حوزه های مختلف پژوهشی، بالینی و مدیریتی است.

ما با افتخار پذیرای نخبگان داوطلب ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ارشد پرستاری، کارشناسی ارشد مامایی، پرستاری سالمندی، پرستاری ویژه بزرگسالان، پرستاری ویژه نوزادان و دکترای پرستاری و بهداشت باروری از داخل و خارج از کشور  هستیم.

 

دکتر لیلی بریم نژاد

معاون آموزشی دانشکده

 

دکتر لیلی بریم نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: 

borimnejad.l@iums.ac.ir

تلفن: 88208159