دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
معرفی

بنام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از چهار دهه سابقه در حوزه آموزش پرستاری و مامایی، به عنوان یکی از مراکز آکادمیک معتبر در ایران محسوب می شود. این دانشکده در حال حاضر با پذیرش دانشجو در دو رشته پرستاری و مامایی پذیرای دانشجویان در چهار مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) در قالب 17 برنامه آموزشی است. با توجه به این که ارتقای سلامت و کیفیت مراقبت از مددجویان به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان این دانشکده محسوب می شود، همه تلاش کادر آموزشی و دیگر همکاران این مرکز معطوف به تربیت دانش آموختگان با هدف دستیابی به این پیامدها است. بنابراین، اولویت دادن به فرایندهای آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن ها در کانون توجه این معاونت قرار دارد. به طور یقین، این مهم با حضور کادر آموزشی متخصص، با تجربه، و دلسوز؛ و کارمندان متعهد واحدهای مختلف دانشکده، تحت نظارت مسئولین پاسخگو محقق خواهد شد.

 

دکتر حمید پیروی

معاون آموزشی دانشکده

 

دکتر حمید پیروی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: 

education.fnm@iums.ac.ir

تلفن: 88208159