دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
شرح وظایف منشی گروه

شرح وظايف منشي گروه:

 

 • برقراري تماس با مؤسسات و  گروه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها
 • تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مدیر گروه و تعیین ساعات ملاقات براي آنها
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مدیر گروه
 • ابلاغ دستورات مدیر گروه به اعضاء برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیري آن ها
 • تلخیص گزارشات تهیه شده براي مدیر گروه یا معاون آموزشی
 • آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها براي اطلاع مقام مربوطه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه برقراري ارتباط تلفنی مقام مربوط
 • انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداري و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارك واحد مربوطه
 • مستندسازي و تهيه سوابق كليه فعاليتها و مكاتبات گروه بصورت منظم و سيستماتيك و به روز نگهداشتن كليه فایل ها
 • انجام اقدامات لازم در زمينه دريافت، ثبت، توزيع و نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها و سايراسناد و مدارك واحد مربوطه
 •  تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال
 •  تایپ كردن نامه ها، صورت جلسات گزارشات و فرم هاي مورد نياز گروه
 • انجام ساير امور مربوط با هماهنگي مدير گروه
 • اطلاع رساني به دانشجويان دكتري و مربيان حق التدريس
 • اسكن درخواست وسايل مورد نياز براي گروه از انبار
 • و پرینت کارهای اعضاء گروه
 • هماهنگی جهت زیراکس های مورد نیاز اعضاء گروه
 • انجام سایر امور مربوط