دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
پرستاری سالمندی

بنام خدا

سالمندان، گروه ويژه اي از افراد جامعه با نيازهاي خاص خود مي باشند، که در اين ميان نقش پرستار سالمندي به علت ارتباط مستمر با سالمند و ايجاد هماهنگي بين ساير تخصص ها منحصر بفرد است. گروه پرستاري سالمندي دانشكده پرستاري و مامايي ايران با فلسفه بسط دانش کاربردي، اقدام به آموزش مبتني بر رويکرد جامعه نگر و سلامت محور از سالمند نموده و با توليد علم از طريق پژوهش در جهت تربيت دانشجويان متعهد، متفکر، خلاق و مسئوليت پذير و حرفه گرا گام بر مي دارد. اين گروه با چهار عضو هيئت علمي عهده دار تدريس دروس نظري، باليني و عملي براي مقطع کارشناسي ارشد پرستاري سالمندي و نيز تدريس تئوري و عملي دروس  مديريت در رشته هاي مختلف پرستاري مي باشد.

 

دکتر فريده باستانی

مدير گروه

 

اعضای هيئت علمي گروه

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

دکتر فريده باستاني (مدير گروه)

استاد

دکتر سودابه جولايي

دانشيار

خانم عزت جعفر جلال

مربي