دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦
روان پرستاری و پرستاری توانبخشی

بنام خدا

گروه روانپرستاري از سال 1356 تشكيل و از همان سال نيز رسماً در مقطع كارشناسي ارشد روانپرستاري دانشجو پذيرفت. فارغ التحصيلان برجسته روانپرستاري 1 نفر در مرتبه استادي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و 2 نفر از فارغ التحصيلان روانپرستاري نيز در دانشگاه هاي خارج از كشور مشغول به كار بوده و در مجموع  از فارغ‌التحصيلان روانپرستاري در مقاطع دكتري و مرتبه استادياري و دانشياري جزء اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران مي باشند.

هدف گروه روانپرستاری تربیت دانش آموختگانی است که شایستگی حرفه ای در مراقبت از گروههای آسیب پذیر، زنان، کودکان و نوجوانان ، مددجویان مبتلا به اختلالات روانپزشکی و خانواده آنان همراه با  تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای کسب می نمایند.گروه روانپرستاری  عهده دار تدریس دروس مرتبط با بهداشت روان در مقاطع دانشکده پرستاری و مامایی  طبق جدول زیر بوده اند.

 

عنوان دروس تدریس شده توسط اعضای هیئت علمی گروه روانپرستاری

مقطع

روانشناسی فردی و اجتماعی

کارشناسی پرستاری - مامایی

پرستاری بهداشت روان 1

کارشناسی پرستاری

پرستاری بهداشت روان 2

کارشناسی پرستاری

اختلالات روانپزشکی اطفال و نوجوانان همراه با مداخلات پرستاری

 

 

 

کارشناسی ارشد روانپرستاری

فرددرمانی

گروه درمانی

خانواده درمانی

روش تحقیق

مراقبتهای روانشناختی از بیمار بدحال

کارشناسی ارشد ویژه

فوریتهای روانپزشکی

بررسی نوزاد و کودک –حمایتهای عاطفی والدین

کارشناسی ارشد ویژه نوزادان

اختلالت رواپزشکی  سالمندی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

روشهای پژوهش در پرستاری

 دکتری آموزش پرستاری

نقد پژوهش های کمی و کیفی

چالشهای پرستاری

 

همچنین گروه روانپرستاری در ارائه بعضی از موضوعات واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی ،پرستاری ویژه و ویژه نوزادان ، سالمندی ، کودکان و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی همکاری دارد. پس از بازنگری  رشته های پرستاری از سال 93 دروس جدید روانپرستاری تدریس می گردد.

 دو مرکز درمانی روانپزشکی ایران و بیمارستان حضرت رسول اکرم (درمانگاه و بخش روانپزشکی ) مراکز اصلی آموزشی مورداستفاده گروه می باشند.