دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦

به نام خدا

گروه پرستاری کودکان و مراقبت از نوزادان در معرض خطر از طریق آموزش، پژوهش و تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر و توانا، خلاق، متفکر، کارآمد، مسئولیت پذير و دانش محور با توجه به رویکردهای جامعه نگر در جهت تأمین نیازهای مختلف مددجویان گام بر مي دارد. اين گروه ارائه دروس نظري و عملي برای مقطع کارشناسی پرستاری کودکان و دروس نظري، عملي و پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و همچنين کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) و تدریس دروس دکتری را به عهده دارد.

دکتر صدیقه خنجری

مدیر گروه

 

اعضاء گروه

اطلاعاتی در مورد

رشته ها

طرح دوره

تماس با ما