شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
اطلاعيه ها

شرایط صدور کارت دانشجویی المثنی

 1. مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ معرفی نامه.
 2. دو مرتبه اعلام مفقودی کارت در روزنامه های کثیر الانتشاربه فاصله ده روز از هم.
 3. واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب جاری الکترونیک (جام) بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب 83/5152378 با کد شناسه 1120101129 بنام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 4. جهت درخواست کارت دانشجویی با در دست داشته مدارک فوق به واحد صدور مراجعه شود.

مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي

 1. كپي شناسنامه از صفحه اول: 1 برگ (متاهلين از صفحه دوم،‌ در صورت داشتن توضيحات از صفحه سوم)
 2. كپي كارت ملي (پشت و رو): 1 برگ
 3. عكس جديد 3×4 : 4 قطعه
 4. تأييديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي:1 برگ
 5. اصل فرم اعلام بدهي: 1 برگ
 6. اصل كارت دانشجويي: 1 عدد
 7. فرم تکمیل شده تسويه حساب

توجه

 •  تمامي كپي ها در برگه A4باشد.
 • جهت اطلاع از فرايند فراغت از تحصيل مي توانيد در سايت دانشكده به قسمت: معاونت آموزشي/اداره آموزش/فرايندها، مراجعه نماييد.
 • كد پستي دانشكده               1996713883