دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

زیر گروه ها و شاخه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

با توجه به مشخص نمودن واحدهای مرکز توسعه آموزش و مطالعاتدانشگاه وظایف واحدهای دفتر توسعه و مسئولین آن در دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر مشخص شده است.

ردیف

  وظایف

  مسئول واحد

  ۱

  رشد و بالندگی (توانمندسازی)

 (Faculty & Staff  Development)

دریادخت مسرور رودسری

  ۲

  برنامه ریزی درسی و آموزشی

(Curriculum Development)

دکتر لیلی بریم نژاد

  ۳

  پژوهش در آموزش

(Research in Education)

دکتر سرور پرویزی

  ۴

  ارزشیابی (Evaluation)

دانشجو: دریادخت مسرور رودسری

هیئت علمی: دریادخت مسرور رودسری

درونی: دریادخت مسرور رودسری

برنامه: دریادخت مسرور رودسری

  ۵

  استعدادهای درخشان

(Talented Student)

 ژاله محمدعلیها – دریادخت مسرور رودسری

  ۶

  مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)

فاطمه محدث اردبیلی

۷

جشنواره آموزشی شهید مطهری،
 وثوق و ...

 (National Education Festivals)

دریادخت مسرور رودسری

۸

آموزش مجازی

(Virtual Education)

دکتر سرور پرویزی

۹

آموزش پاسخگو

(Accountable Education)

دکترسرور پرویزی

۱۰

شبکه آموزش

(Medical Education Committee)

دکتر حمید پیروی- دریادخت مسرور رودسری- مدیران گروه های آموزشی

۱۱

کمیته مشورتی دانشجویی

(Student Consultation Committee)

دریادخت مسرور رودسری- نماینده کمیته مشورتی دانشجویان

۱۲

واحد تشویق و پاداش

(Reward & Excellency Center)

دکتر حمید پیروی-دریادخت مسرور رودسری- مدیر گروه های آموزشی برحسب هیئت علمی منتخب هر گروهکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر