دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

برگزاری کارگاه ایمنی بیمار در مدل های کیفی حاکمیت بالینی و اعتباربخشی خدمات بهداشتی درمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
کارگاه ایمنی بیمار در مدل های کیفی حاکمیت بالینی و اعتباربخشی خدمات بهداشتی درمانی روز سه شنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۷-۱۳، با سخنرانی عزت جعفرجلال؛ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی برای دانشجویان ارشد برگزار شد.
این کارگاه جهت آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد با مدل هفت ستونی این رویکرد و اجزای آن شامل ممیزی و اثربخشی بالینی، مدیریت و آموزش منابع انسانی، مشارکت بیماران و جامعه، تکنولوژی استفاده از اطلاعات صحیح و به هنگام، و مدیریت ریسک به اجرا در آمد. در این کارگاه دو کار گروهی توسط ۶ گروه از دانشجویان اجرا شد و نتایج آن مورد نقد و بررسی گروه ها قرار گرفت.
در این کارگاه مفاهیم اعتباربخشی و اهداف ایمنی بیمار و حیطه های اعتباربخشی بیمار محور و سازمان محور توضیح داده شد. در ضمن درخصوص شاخص های ایمنی راهکارهای مناسب و ریشه یابی و تحلیل مشکلات مرتبط با این بیمار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در بخش کارگروهی فراگیران به بررسی بهتر مطالب پرداختند. در خصوص مدیریت خطر در داروها و مدیریت امور دارویی مورد تأکید قرار گرفت.

 


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 220 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر