پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

img_yw_news
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه اعضای شورای صنفی و نماینده دانشجویان با هیئت رئیسه دانشکده برگزار شد

جلسه اعضای شورای صنفی و نماینده دانشجویان با هیئت رئیسه دانشکده برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه آشنایی با طرح پیمایش ملی سرمایه فرهنگی دانشجویان برگزار شد

جلسه آشنایی با طرح پیمایش ملی سرمایه فرهنگی دانشجویان برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

جشن میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان برگزار شد

جشن میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان افغان برگزار شد

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان افغان برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

دید و بازدیدهای نوروزی در اولین روز کاری سال ۹۸

دید و بازدیدهای نوروزی هیئت رئیسه با اعضای هیئت علمی و کارکنان در نخستین روز کاری سال ۹۸ ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

جزئیات ثبت‌نام بن‌ کتاب دانشجویان در نمایشگاه کتاب سال ۹۸

جزئیات ثبت‌نام بن‌ کتاب دانشجویان در نمایشگاه کتاب سال ۹۸ ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری مراسم سنتی حاجی فیروز

کانون التیام دانشجویی برگزار کرد ..

ادامه...

۱۳۹۸/۲/۴ - جلسه دفاع از پروپوزال مسعود فیض بابائی چشمه سفید دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
عنوان: بررسی ارتباط سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۲/۳ - جلسه دفاع از پروپوزال سهیلا ناظری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگردرنظام سلامت
عنوان: بررسی ارتباط باورهای غیر منطقی و استرس ادراک شده با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر بندرعباس، سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱/۳۱ - دفاع از پروپوزال رقیه علیایی خاچیک دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
عنوان: بررسی تاثیر خودگویی مثبت بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های اورژانس

۱۳۹۸/۱/۳۱ - جلسه دفاع از پروپوزال فرینوش ایرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی
عنوان: مقایسه شادکامی و عاطفه خودآگاه در زنان نابارور و همسران مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان شهید اکبرآبادی، سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱/۳۱ - جلسه دفاع از پروپوزال لیلا قوامی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
عنوان: بررسی تاثیر آموزش مجازی خودمراقبتی پره اکلامپسی بر کیفیت زندگی و پیامدهای مادری و نوزادی مادران مبتلا

۱۳۹۸/۱/۲۴ - جلسه دفاع از پایان نامه نرگس صادق زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی
عنوان: بررسی نگرش و باور به زایمان فیزیولوژیک و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

۱۳۹۸/۱/۲۴ - جلسه دفاع از پروپوزال ابوالفضل سیفی درخشان دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری
عنوان: بررسی تاثیر آموزش راهبرد های تنظیم هیجان بر اضطراب سلامت پرستاران شاغل در بخش های ویژه

۱۳۹۸/۱/۲۰ - جلسه دفاع از پروپوزال روزیتا ایازی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
عنوان: بررسی عوامل مرتبط با عدم تمایل به فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر اراک ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱/۲۰ - جلسه دفاع از پروپوزال بهاره افشار دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
عنوان: بررسی تاثیر نوشتار درمانی بر سطوح اختلال عملکرد جنسی و کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان با مولتیپل اسکلروزیس

۱۳۹۸/۱/۲۰ - جلسه دفاع از عنوان پایان نامه نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری
عنوان: تدوین استانداردهای اعتباربخشی جهت مراکز مراقبت در منزل ایران 

۱۳۹۸/۲/۴ - کارگاه مرور سیستماتیک
دفتر مطالعات و توسعه آموزش برگزار می کند

۱۳۹۸/۲/۳ - دریافت فرم پیمایش ملی وزارت بهداشت
دریافت فرم پیمایش ملی وزارت بهداشت

۱۳۹۸/۲/۲ - اطلاعیه وام متقاضی وام تحصیلی و مسکن
قابل توجه متقاضیان وام متقاضی وام تحصیلی و مسکن

۱۳۹۸/۲/۲ - اطلاعیه دریافت وام ضروری و ودیعه مسکن
قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام ضروری و ودیعه مسکن

۱۳۹۸/۱/۲۷ - کارگاه اخلاق در پژوهش
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۸/۱/۲۶ - اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشکده
اطلاعیه معاونت پژوهشی دانشکده در مورد درج کد طرح تحقیقاتی و حامی مالی

۱۳۹۸/۱/۲۵ - برگزاری مسابقه فرهنگی ویژه ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان
برگزاری مسابقه فرهنگی ویژه ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

۱۳۹۸/۱/۲۵ - پیمایش ملی سرمایه فرهنگی دانشجویان وزارت بهداشت
اطلاعیه امور دانشجویی

۱۳۹۸/۱/۲۱ - کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان ها
دفتر مطالعات و توسعه آموزش برگزار می کند

۱۳۹۸/۱/۲۱ - کارگاه سرچ و جستجوی پیشرفته
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۸/۱/۳۱ - کارگاه تاب آوری دهم و یازدهم اردیبهشت
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی دانشکده برگزار می کند

۱۳۹۸/۱/۲۶ - کارگاه تاب آوری سوم و چهارم اردیبهشت
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۸/۱/۱۸ - کارگاه ایمنی کودک
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - کارگاه بررسی ابعاد سلامتی افراد ترنس سکشوال در ایران
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۷/۱۰/۸ - کارگاه تسهیل در زایمان طبیعی
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۷/۹/۱۰ - مدیریت درد
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۷/۷/۱۰ - کارگاه آموزشی ایمنی کودک
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

۱۳۹۷/۷/۲ - کارگاه مهارت های برقراری ارتباط اثر بخش
دفتر آموزش مداوم برگزار می کند:

۱۳۹۷/۶/۱۰ - کارگاه مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند: کارگاه مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری

۱۳۹۷/۴/۹ - کارگاه گزارش نویسی
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی برگزار می کند

متن

متن

متن

متن