دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

آقای فواد رحیمی اولین دانشجوی دکتری بین الملل پرستاری بعد از انتزاع از رساله خود دفاع کرد

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

ابقاء خانم دکتر ناهید اکبری در سمت معاونت پژوهشی دانشکده

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

اختصاص شماره حساب جهت دریافت کمک های خیرین برای حادثه غرب کشور

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه فراخوان جشنواره آموزشی شهید مطهری

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

انتصاب سرکار خانم دکتر جولایی به عنوان معاون بین الملل دانشکده

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶

اختتامیه دومین کنگره

..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶

تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)

..

ادامه...

 
۱۳۹۶/۸/۲۹ - جلسه دفاع از پروپوزال سارا مرادی دانشجوی ارشد مامایی
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنیاز به عملکرد جنسی و رضایت زتاشویی زنان با سرطان رحم تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مجتمعپژوهشی آموزشی درمانی امام خمینی ره تهران ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۸/۲۷ - جلسه دفاع از پروپوزال آقای جواد فخر پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان
عنوان: بررسی  خشونت عرضی و تنش تجربه شده در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر تهران1396

۱۳۹۶/۸/۲۵ - جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه غفوری دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری
عنوان:طراحی الگو نظارت پرستاری در ایران

۱۳۹۶/۸/۲۲ - جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی
عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 

۱۳۹۶/۸/۲۲ - جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی
عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 

۱۳۹۶/۸/۲۲ - جلسه دفاع از پروپوزال مهتاب جمالی مقدم دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی
 عنوان: بررسی استقلال عملکردی و ارتباط آن با رضایت از زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 1396

۱۳۹۶/۸/۲۲ - جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفی هریس دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
عنوان : مقایسه تاثیر مصرف جلدی پماد زیتون و کالندولا بر التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان

متن

متن

متن

متن