دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پروپوزال مسعود فیض بابائی چشمه سفید دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴ | 
بررسی ارتباط سرمایه روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

عزت جعفرجلال، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سهیلا ناظری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگردرنظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳ | 
بررسی ارتباط باورهای غیر منطقی و استرس ادراک شده با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر بندرعباس، سال ۱۳۹۸

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر مریم کشاورز، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پروپوزال رقیه علیایی خاچیک دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱ | 
بررسی تاثیر خودگویی مثبت بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های اورژانس

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فرینوش ایرانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱ | 
مقایسه شادکامی و عاطفه خودآگاه در زنان نابارور و همسران مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری بیمارستان شهید اکبرآبادی، سال ۱۳۹۸

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر   
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر   
مریم کشاورز، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال لیلا قوامی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱ | 
بررسی تاثیر آموزش مجازی خودمراقبتی پره اکلامپسی بر کیفیت زندگی و پیامدهای مادری و نوزادی مادران مبتلا

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر مریم کاشانیان، استاد مشاور
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
دکتر بتول حسن پور، استاد ناظر
مریم کشاورز، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۱۳-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه نرگس صادق زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۴ | 
بررسی نگرش و باور به زایمان فیزیولوژیک و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل بیمارستان های منتخب شهر تهران، سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر ناهید اکبری، استاد ناظر   
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال ابوالفضل سیفی درخشان دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۴ | 
بررسی تاثیر آموزش راهبرد های تنظیم هیجان بر اضطراب سلامت پرستاران شاغل در بخش های ویژه

مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال روزیتا ایازی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
بررسی عوامل مرتبط با عدم تمایل به فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر اراک ۱۳۹۸

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر علی منتظری، استاد مشاور
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
مریم کشاورز، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 182 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال بهاره افشار دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
بررسی تاثیر نوشتار درمانی بر سطوح اختلال عملکرد جنسی و کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان با مولتیپل اسکلروزیس

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر سید مسعود نبوی، استاد مشاور
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مریم کشاورز، استاد  ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
تدوین استانداردهای اعتباربخشی جهت مراکز مراقبت در منزل ایران

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
دکتر عسگر آقایی هشتجین، استاد راهنما
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر   
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰-۱۴
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 212 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه (بار دوم) سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۰ | 
تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در جامعه ایرانی: گراندد تئوری

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سودابه جولائی، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال الهه امیرخلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | 
بررسی ارتباط علی عملکرد جنسی بر دلزدگی زناشویی و باورهای ناکارآمد جنسی در زنان تازه زایمان کرده

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
مریم کشاورز، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷-۱۵
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 421 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مریم سعیدی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر درنظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 
بررسی ارتباط دلبستگی مادر به جنین با اضطراب مرتبط با بارداری در زنان با بارداری کم خطر در شهرستان ساوه و زرندیه در سال ۱۳۹۸

دکتر فهیمه رنجبر، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد محترم ناظر
مریم کشاورز، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 370 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهره صمدی بیرام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
اجرا و ارزشیابی آموزش به روش الکترونیکی بر صلاحیت در مورد ایمنی بیمار در پرستاران مراقبت ویژه

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 423 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه ناهید حاتمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
تاثیر ملاقات پرستاری قبل از جراحی بر اضطراب و شاخص های همودینامیک بیماران تحت اعمال جراحی عمومی

فریدون خیری، استاد راهنما
دکتر آلیس خاچیان، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷-۱۵
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مرضیه برجیان بروجنی دانشجوی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
بررسی تاثیر بیان نوشتاری احساسات بر حساسیت اضطرابی و شدت علائم گوارشی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه رها تباح فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
بررسی عوامل مرتبط با محل ترجیحی مرگ در افراد مبتلا به سرطان، فوت شده طی سال‌های ۹۶-۹۰، با سابقه بستری در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر تهران

سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد راهنما
دکتر حمیدرضا برادران، استاد مشاور  
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر   
دکتر ناهید اکبری، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه ادریس عبدی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
بررسی تأثیر آموزش بر عملکرد پرستاران در ارزیابی زخم با ابزار بیتس جنسن

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
دکتر آرمین زارعیان، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیل

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰-۱۴
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 439 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه زینب ملایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر نرم افزار گوشی هوشمند بر دانش و مهارت دانشجویان کارشناسی پرستاری در احیای قلبی-ریوی پایه بزرگسالان

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد  مشاور آمار
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر   
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 428 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دومین گزارش شش ماهه زهرا عابدینی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
ارتقاء رفتار مدنی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم: یک مطالعه اقدام پژوهی 

دکتر سرور پرویزی،استاد راهنما
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 419 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش