دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه مریم عیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
بررسی ارتباط درک از بیماری با رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی افراد با نارسایی قلبی بستری در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال ۱۳۹۶

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر   
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر فروغ رفیعی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال رساله فرشاد حیدری بنی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
تبیین فرایند خودمدیریتی در مردان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه: ارائه مدل نظری

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر
دکتر علی چراغی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مسعود دیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۸ | 
بررسی ارتباط رضایت شغلی با رعایت دستورالعمل های استاندارد شیمی درمانی توسط پرستاران شاغل در بخش های شیمی درمانی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران

فاطمه محدث، استاد راهنما
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال حمید نوری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت با رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آمنه اسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | 
بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی با شایستگی مراقبت معنوی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز سال ۹۷

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سحر رکاب دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۴ | 
تأثیر برنامه ی آموزش مهارت های ارتباطی بر کیفیت رابطه ی پدر – دختری و مقابله با شکایت قاعدگی دختران نوجوان

دکتر ناهید اکبری، استاد راهنما
دکتر امین رفیعی پور، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر
دکتر بتول حسن پورازغدی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سلان شورای ۱

دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال شهناز ذالقدرنسب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
مقایسه تاثیر آموزش کارگاهی و چند رسانه ای بر دانش و عملکرد پرستاران در رابطه با مراقبت پوست نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر نسرین خالصی، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 142 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال میترا صابونی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر فعالیت فیزیکی زنان باردار

دکترمعصومه خیرخواه، استاد راهنما
مهنازسیدالشهدایی، استاد مشاور
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکترسرور پرویزی، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه محمد فاتحی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت -مجازی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
مقایسه ی روند شاخص های سلامت قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی استان کردستان

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
مرحمت فراهانی نیا، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
سارا جانمحمدی، استاد ناظر
زهرا احمدی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲-۱۰
مکان شورای ۲

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه زهرا پاشایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
بررسی وضعیت افشای ابتلا به اچ آی وی عوامل مرتبط و پیامدهای افشا در مراجعین به باشگاه یاران مثبت شهر تهران، سال ۹۶

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد راهنما
جناب آقای حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر   
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال یعقوب نادری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
بهبود عملکرد پرستار در تبعیت افراد مبتلا به سکته قلبی از رژیم درمانی پس از ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما
دکتر پروانه خراسانی، استاد مشاور
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر ناهید دهقان نیری، استاد ناظر
دکتر فرحناز محمدی شاهبلاغی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده  شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 175 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال هایده اربابی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
مقایسه پشیمانی و ناامیدی از زایمان طبیعی و سزارین اورژانسی و انتخابی در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز جام سلامت شهرستان زابل، سال ۱۳۹۷

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر مریم کشاورز، استاد ناظر
دکتر لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پروین باقری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰ | 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با حمایت سازمانی درک شده در بهورزان شهرستان های زنجان، طارم و ایجرود در سال ۹۷

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
زهرا احمدی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 162 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال کیمیا بخشی دانشجویی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۷ | 
عنوان: بررسی ارتباط مسئولیت پذیری و جهت گیری مذهبی با قصد فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر یاسوج، سال ۱۳۹۷

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 208 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهرآریا خوشنویسان دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری مددجویان بستری مبتلا به اختلالات دو قطبی

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
محمدرضا موقری، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 234 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهسا عبادی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۵ | 
بررسی تاثیر آشکارسازی هیجانی از طریق نوشتن بر استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
سارا جانمحمدی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه حمید ابره دری دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳ | 
تبیین فرایند رویارویی پرستاران اورژانس با مسائل قانونی

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، استاد ناظر   
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زینب هزاوه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳۰ | 
بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان شناختی پرستاران بخش ویژه

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد مشاور
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
عزت جعفر جلال، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 272 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال رساله پردیس رحمت پور دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۷ | 
طراحی و روان سنجی مقیاس سنجش رضایت تحصیلی دانشجویان پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر سید حمید شریف نیا، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر
دکتر عیسی محمدی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 349 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه شاهرخ خجسته فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۳ | 
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه استانداردهای پیشگیری از زخم فشاری، ۱۳۹۷

دکترطاهره نجفی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر   
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
ژاله محمدعلیها، نماینده تحصیلات تکمیلی


زمان: شنبه ۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: شورای ۱

دفعات مشاهده: 392 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش