دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر برنامه ریزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول دفتر، دفتر برنامه ریزی: شهناز نوری

شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۵

شرح وظایف:

 1. اخذ پیش نویس نامه از مسئول برنامه ریزی تئوری و بالینی و تهیه نامه
 2.  کنترل و بررسی نامه های فرستاده شده از آن جهت که به صاحبان اصلی رسیده باشد ( تلفنی).
 3. اخذ لیست حضورو غیاب از دفتر واحد آموزشی و تکثیر آ نها.
 4. تحویل لیست حضور وغیاب به اساتید داخل و خارج دانشکده.
 5. نظارت بر برگزاری کلاسها و درصورت عدم تشکیل کلاس اطلاع به مدیران گروه.
 6. نظارت بر برگزاری کلاس های اساتید مدعو و در صورت عدم تشکیل کلاس اطلاع به مسئول برنامه ریزی.
 7. تحویل فرم های مختلف از جمله رئوس مطالب –برنامه ریزی کلاسی .....به مدیران گروه و اساتید مدعو بر حسب نیاز و درخواست
 8. زیراکس و تحویل برنامه هفتگی کلاس ها اعم از کارشناسی ارشد ودکترا تقویم تحصیلی و برنامه های نوشته شده از طرف مسئول برنامه ریزی به مدیران گروه و واحد های مربوطه اعم  از سمعی بصری و......
 9. پیگیری کلاسهای جبرانی اعم از تعین شماره کلاس اطلاع رسانی به دانشجویان و.......
 10. ارسال پیام های عدم تشکیل کلاس و یا تاتاخیر در شروع کلاسها به نمایندکان گروها
 11. راهنمایی اساتید مدعو در شروع هر ترم جهت تشکیل کلاس ها.
 12. تحویل نامه های وارده به دفتر برنامه ریزی از واحدهای مختلف و پس از انجام اقدامات لازم توسط مسئول برنامه ریزی –بایگانی آنها.
 13. بایگانی نامه های وارده از داخل و خارج دانشکده 

کارشناس دفتر برنامه ریزی: زهرا روزبهانی

شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۶

شرح وظایف:


دفعات مشاهده: 3131 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر