دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دانشجویان
 • اساتید
 • کارکنان
 • تفاهم نامه ها
 • خدمات الکترونیک
 • کنگره ها

دفتر معاونت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول دفتر معاونت پژوهشی: معصومه عبدلی

شماره تماس مستقیم: 88208159

شماره داخلی: 43651000 داخلی 708

شرح وظایف:

 • دریافت دستور و برنامه کار روزانه
 • پاسخ گوئی به مراجعین( حضوری و غیرحضوری).
 • پی گیری کلیه مکاتبات صادره و وارده
 • تهیه وسایل مورد نیاز دفتر
 • بایگانی مستندات
 • هماهنگی جلسات مربوط به دفتر معاونت پژوهشی
 • هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • هماهنگی جهت تایپ گواهی مربوط به شرکت کننده، همکار، سخنران در کارگاه ها
 • پیگیری پرداخت حق التدریس به مدرسین کارگاه ها
 • پیگیری مجوز برگزاری کارگاه از دانشگاه
 • پایش مستمر فرآیندهای کاری مربوطه


کارشناس پژوهشی: کبری عبدلی بیدهندی

تلفن تماس: 43651000 داخلی  103

شرح وظایف:

 • تنظیم نامه و ارسال فرم مربوطه برای ثبت مستندات فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی جهت تکمیل و پیوست کردن مستندات  در شهریور ماه هر سال
 • ارسال فرم همراه با مستندات توسط عضو هیئت علمی به معاونت پژوهشی در اسفند ماه همان سال از طریق سیستم اتوماسیون
 • تفکیک مستندات بر اساس گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی
 • محاسبه امتیاز فعالیت ها بر اساس راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1393 و ثبت و بایگانی مستندات دریافت شده در کامپیوتر
 • مقایسه امتیاز افراد گروه های آموزشی و گرو ه های آموزشی با یگدیگر
 • ارسال نامه و فرم ها به اعضای گروه و اطلاع رسانی امتیاز کسب شده از طریق اتوماسیون پس ار رویت و تائید معاون پژوهشی
 • پیگیری نواقص و تکمیل مستندات تا 30 روز پس از ارسال نامه و فرم پیوست
 • اصلاح و نهایی نمودن فرم ها و ارسال مجدد آنها به اعضا از طریق سیستم اتوماسیون
 • تهیه و گزارش ارزشیابی فعالیت های پژوهشی برای معاون پژوهشی دانشکده
 • تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز هر گروه آموزشی و گروه آموزشی برتر بر اساس مستندات و گزارش در شورای پژوهشی دانشکده و اعلام نتایج در هفته پژوهش

کارشناس پژوهش (سیستم پژوهشیار): شهلا شیرخان

شماره تماس مستقیم: 88208159

شماره داخلی: 43651000 داخلی 407

شرح وظایف:

 • پاسخگویی به کاربران سیستم پژوهشیار
 • پیگیری امور مربوط به سیستم پژوهشیار در دانشکده و دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به کد اخلاق و عقد قرارداد طرح های پایان نامه ای

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر