دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

دفتر معاونت پژوهشی

مسئول امور پژوهشی معاون پژوهشی: معصومه عبدلی

شماره تماس مستقیم: ۸۸۲۰۸۱۹۵

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۰۸

شرح وظایف:

 • هماهنگی جلسات معاونت پژوهشی دانشکده و تشریفات مربوطه
 • انجام امور مرتبط با  برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیار و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تکمیل فرایند ثبت طرح
 •  هماهنگی و تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی
 • تنظیم  صورت جلسه طرح های دارای مصوب، پس از بررسی  و تایید شورای پژوهشی دانشکده
 • ارسال طرح های مصوب شورای پژوهشی دانشکده  بالای ده میلیون به شورای رنکینگ معاونت پژوهشی دانشگاه جهت بررسی علمی و هزینه ای
 • ارسال طرح های پژوهشی مصوب به کمیته اخلاق دانشگاه جهت اخذ تأییدیه
 • تنظیم قراردادهای طرح های زیر ده میلیون و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • بررسی و پیگیری مقالات ناشی از طرح ها و کنترل تعهدات مجری بر اساس مفاد قرارداد
 • شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سیستم پژوهشیار
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت معاونت پژوهشی
 • بررسی و تایید  نهایی مستندات طرح های پژوهشی درمرحله تسویه حساب
 • پاسخگویی به کلیه مراجعین بصورت حضوری و تلفنی
 • دریافت روزانه نامه ها از اتوماسیون
 • آماده کردن و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی از معاون پژوهشی
 • پیگیری جواب نامه ها از واحدهای تحت پوشش معاونت طبق دستور معاون پژوهشی دانشکده
 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به معاون پژوهشی
 • مرتب و دسته بندی کردن فایل های معاونت پژوهشی
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاون پژوهشی

کارشناس پژوهش: کبری عبدلی بیدهندی

تلفن تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی  ۱۰۳

شرح وظایف:

 • تنظیم نامه و ارسال فرم مربوطه برای ثبت مستندات فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی جهت تکمیل و پیوست کردن مستندات  در شهریور ماه هر سال
 • ارسال فرم همراه با مستندات توسط عضو هیئت علمی به معاونت پژوهشی در اسفند ماه همان سال از طریق سیستم اتوماسیون
 • تفکیک مستندات بر اساس گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی
 • محاسبه امتیاز فعالیت ها بر اساس راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۳ و ثبت و بایگانی مستندات دریافت شده در کامپیوتر
 • مقایسه امتیاز افراد گروه های آموزشی و گرو ه های آموزشی با یگدیگر
 • ارسال نامه و فرم ها به اعضای گروه و اطلاع رسانی امتیاز کسب شده از طریق اتوماسیون پس ار رویت و تائید معاون پژوهشی
 • پیگیری نواقص و تکمیل مستندات تا ۳۰ روز پس از ارسال نامه و فرم پیوست
 • اصلاح و نهایی نمودن فرم ها و ارسال مجدد آنها به اعضا از طریق سیستم اتوماسیون
 • تهیه و گزارش ارزشیابی فعالیت های پژوهشی برای معاون پژوهشی دانشکده
 • تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز هر گروه آموزشی و گروه آموزشی برتر بر اساس مستندات و گزارش در شورای پژوهشی دانشکده و اعلام نتایج در هفته پژوهش

دفعات مشاهده: 2996 بار   |   دفعات چاپ: 186 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر