دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضای شورای پژوهشی

دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده
دکتر طاهره نجفی قزلجه معاون آموزشی و بین الملل
دکتر معصومه خیرخواه معاون پژوهشی
دکتر منصوره اشقلی فراهانی مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر منصوره اشقلی فراهانی مدیر گروه، گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی
دکتر منصوره جمشیدی منش مدیر گروه، گروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
ژاله محمدعلیها مدیر گروه، گروه آموزشی مدیریت پرستاری 
مرحمت فراهانی نیا مدیر گروه، گروه آموزشی پرستاری بهداشت جامعه
دکتر نعیمه سیدفاطمی مدیر گروه، گروه آموزشی پرستاری کودکان و روان پرستاری
دکتر صدیقه خنجری نماینده اعضای عیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری
زهرا کاشانی نیا نماینده اعضای عیات علمی
 

دفعات مشاهده: 1737 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر