دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

تقویم جلسات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
برنامه جلسات شورای پژوهشی دانشکده ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
 
ردیف تاریخ مکان شورای پژوهشی
 ساعت ۱۵-۱۳
یکشنبه
۱ ۹۷/۰۱/۱۹ سالن شورا  ۱ ü
۲ ۹۷/۰۱/۲۶ سالن شورا  ۱ ü
۳ ۹۷/۰۲/۰۲ سالن شورا  ۱ ü
۴ ۹۷/۰۲/۰۹ سالن شورا  ۱ ü
۵ ۹۷/۰۲/۱۶ سالن شورا  ۱ ü
۶ ۹۷/۰۲/۲۳ سالن شورا  ۱ ü
۷ ۹۷/۰۲/۳۰ سالن شورا  ۱ ü
۸ ۹۷/۰۳/۰۶ سالن شورا  ۱ ü
۹ ۹۷/۰۳/۱۳ سالن شورا  ۱ ü
۱۰ ۹۷/۰۳/۲۰ سالن شورا  ۱ ü
۱۱ ۹۷/۰۳/۲۷ سالن شورا  ۱ ü
۱۲ ۹۷/۰۴/۰۳ سالن شورا  ۱ ü
۱۳ ۹۷/۰۴/۱۰ سالن شورا  ۱ ü
۱۴ ۹۷/۰۴/۱۷ سالن شورا  ۱ ü
۱۵ ۹۷/۰۴/۲۴ سالن شورا  ۱ ü
۱۶ ۹۷/۰۴/۳۱ سالن شورا  ۱ ü
۱۷ ۹۷/۰۵/۰۷ تعطیلات اعضاء هیات علمی ü
۱۸ ۹۷/۰۵/۱۴ ü
۱۹ ۹۷/۰۵/۲۱ ü
۲۰ ۹۷/۰۵/۲۸ ü
۲۱ ۹۷/۰۶/۰۳ ü
۲۲ ۹۷/۰۶/۱۱ سالن شورا  ۱ ü
۲۳ ۹۷/۰۶/۱۸ سالن شورا  ۱ ü
۲۴ ۹۷/۰۶/۲۵ سالن شورا  ۱ ü

دفعات مشاهده: 1147 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر