دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

اعضاء

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای شورای آموزشی دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر حمید پیروی رئیس دانشکده
۲ مهناز سیدالشهدائی معاون اداری و مالی
۳ دکتر سودابه جولایی معاون بین الملل
۴ زهرا احمدی مشاور رئیس در امور فرهنگی دانشجویی
۵ دکتر معصومه خیرخواه سرپرست معاون پژوهشی
۶ دریادخت مسرور مدیر دفتر توسعه آموزش
۷ دکتر نعیمه سیدفاطمی مدیرگروه پرستاری کودکان  و روان پرستاری
۸ مرحمت فراهانی نیا مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه
۹ دکتر منصوره جمشیدی منش مدیرگروه آموزشی مامایی، بهداشت باروری و بارداری
۱۰ دکتر منصوره اشقلی فراهانی مدیر گروه آموزشی داخلی و  جراحی
۱۱ ژاله محمدعلیها مدیرگروه آموزشی مدیریت پرستاری
۱۲ سارا جان محمدی مسئول  اساتید مشاور
۱۳ نسرین محقق رئیس  اداره آموزش


دفعات مشاهده: 2018 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر