دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

وظایف شورا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بسمه تعالي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلات فرهنگي)

 

ماده 15- شوراي آموزشي

الف- تعريف شوراي آموزشي: در هر دانشكده كه داراي سه گروه آ موزشي يا بيشتر باشد ، شوراي آموزشي با تركيب ذيل تشكيل مي شود:

 1. رئيس دانشكده
 2. معاونان دانشكده
 3. مديران گروههاي آموزشي دانشكده

ب – وظايف شوراي آموزشي دانشكده

 1. برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه ابلاغ مي گردد.
 2. تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي آموزشي دانشگاه جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
 3. بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي
 4. بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي
 5. هماهنگي ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترك
 6. اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده
 7. بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيات علمي جديدي و پيشنهاد آن به شورا براي تكميل اعضاي هيات علمي هر گروه
 8. بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو به معاونت آموزشي
 9. بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد
 10. بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

دفعات مشاهده: 1818 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر