دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

بخشنامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخشنامه ثبت نمره در سیستم آموزشی سماجدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ورودی مهرماه ۱۳۹۵ لغایت ورودی مهرماه ۱۳۹۶

نام رشته

قیمت سالانه

نام رشته

قیمت سالانه

پزشکی

۳۰۰/۰۰۰ ریال

فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی

۱۶۰/۰۰۰ ریال

داندانپزشکی

۲۰۰/۰۰۰ ریال

تغذیه

۱۶۰/۰۰۰ ریال

داروسازی

۱۶۰/۰۰۰ ریال

رادیولوژی

۱۶۰/۰۰۰ ریال

کاردانی و کارشناسی پرستاری –مامایی- تکنسین اطاق عمل- هوشبری

۴۵/۰۰۰ ریال

مدارک پزشکی

۱۶۰/۰۰۰ ریال

کاردانی و کارشناسی بهداشت محیط

۱۶۰/۰۰۰ ریال

بهداشت مدرس

۱۶۰/۰۰۰ ریال

کاردانی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی

۱۶۰/۰۰۰ ریال

کارشناسان ارشد

۱۶۲/۵۰۰ ریال


بخشنامه خرید تعهدات آموزش رایگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویانی که مایل به خرید تعهدات آموزش رایگان می باشند می توانند شهریه و هزینه های تحصیلی را صرفاًتا ترم درحال تحصیل پرداخت نمایند. با توجه به سهمیه قبولی دانشجویان متقاضی هزینه های بهره مندی از مزایای آموزش رایگان ایشان بر مبنای جدول ضمیمه محاسبه خواهد شد.

متقاضیان (صرفا دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) مبلغ تعیین شده را به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واریز و اصل فیشهای پرداختی به اداره آموزش تحویل داده شود.

ضمناًلازم به یادآوری است ترمهای مرخصی تحصیلی، ترمی که دانشجو اخراج بوده و تابستان جزء آموزش رایگان محاسبه نمی گردد.


اخذ شهریه از دانشجوی انتقالی و مهمان

با توجه به ماده ۱۲ مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای محترم دانشگاه مورخ ۹۴/۰۴/۲۳ کلیه دانشجویانی که از بهمن ماه ۹۴ در این دانشگاه مهمان و یا منتقل می گردند ملزم به پرداخت شهریه براساس شهریه پردیس و یا مازاد می باشند.

(به استناد بخشنامه شماره ۷۸۰۸/۱۰۰/د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۶)


نمره قبولی دانشجوی مهمان

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان، پیشنهاد افزایش حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه های دیگر از ۱۲ به ۱۴ درجلسه شورای آموزشی مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ دانشگاه مطرح و با آن موافقت بعمل آمد و بند ذیل به تقاضانامه دانشجویان متقاضی مهمانی اضافه می گردد.


دفعات مشاهده: 709 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر