دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

جلسه دفاع از پایان نامه ضیاء الدین ماهری قوجق دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | 
بررسی تاثیر آموزش روش های مثبت اندیشی بر افسردگی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهرستان گنبد کاووس

عزت جعفرجلال، استاد راهنما
دکترمهرنوش اینانو، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فریبا نصیری زیبا، استاد محترم ناظر
دکترمرجان مردانی، استاد محترم ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

مکان: چهارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲-۱۰
زمان: شورای ۱

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
 تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در جامعه ایرانی: گراندد تئوری

 دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سودابه جولائی، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پروپوزال پایان نامه ناهید آقائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر کرج سال ۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه الهه امیرخلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
تاثیر یک رویکرد مهارت سازی بر واکنش انفعالی نسبت به اولین رابطه جنسی دختران در شرف ازدواج

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فرزانه منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
بررسی تاثیر یک رویکرد خانواده محور بر سطح دانش و مهارت های خود محافظتی از کودک آزاری جنسی در دختران گروه سنی ۱۰-۷ سال

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد  ناظر
دکتر ناهید اکبری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه محمود بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | 
مقایسه تاثیر ماساژ نقطه فشاری LI۴ با یخ و استعمال روغن منتول بر­ شدت درد ناشی از­ ورود سوزن در فیستول شریانی وریدی افراد تحت همودیالیز

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
فریبا نصیری زیبا، استاد مشاور
دکتر بهاره حاجی سلیمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم باقریان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
بررسی تاثیر لمس مثبت بر انطباق با نقش مادری در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاورآمار
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر   
فهیمه ثابتی، استاد ناظر   
دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 195 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سمیه اسمعیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر اضطراب و بارمراقبتی مادران  کودکان مبتلا به سرطان

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر مینو اسدزندی، استاد مشاور
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سمیه بذزافشان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
بررسی تاثیر آموزش گروهی براضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر مهرنوش اینانلو، استاد مشاور
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه نیلوفر آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۰ | 
بررسی تاثیر مداخله ای مبتنی بر مدل سازگاری"روی" بر نگرش و تطابق مادری نوجوانان باردار نخست زا

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر   
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فریبا نیکبخت مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
عنوان: بررسی رابطه خودپنداره و حمایت اجتماعی درک شده با ترجیح نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۷

دکتر هما صادقی، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد  مشاور
دکتر لیلا امیری، استاد ناظر   
دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر   
دکتر ناهید اکبری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال شهرام قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 
بررسی مقایسه ای سلامت عمومی و شادکامی در زنان سالمند با، و بدون همسر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرعباس در سال ۹۷

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد راهنما
دکترمرجان مردانی ، استاد ناظر
دکترمعصومه خیرخواه، استاد ناظر
مهنازسیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه راحله میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
بررسی تاثیر آموزش روانی با رویکرد خانواده محور بر حمایت درک شده و سلامت روان زنان با سابقه حاملگی نافرجام

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر مهرنوش اینانلو، استاد مشاور
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر   
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده  تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 295 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال شقایق بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
بررسی ارتباط یاری جویی با انگ درک شده اقدام به خودکشی در افراد با سابقه اقدام به خودکشی، بیمارستان لقمان حکیم، سال ۹۷

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سیما حسین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ | 
بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر امیرکمال مردانی، استاد مشاور
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر   
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰-۸
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 312 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آزیتا متین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
بررسی تاثیر استفاده از بالشتک هوا در پیشگیری از بروز زخم فشاری پس سر کودکان تحت عمل جراحی قلب

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
دکتر شهریار انوری، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر نورالدین محمدی، استاد ناظر
دکتر علیرضا یعقوبی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه بابائیان کشتلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر تاب‌آوری افراد مبتلا به نارسایی قلبی

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
دکتر مهرداد ساروی، استاد مشاور
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
بررسی تاثیر آموزش معیارهای جامع ساکشن باز راه هوایی مصنوعی بر تعداد دفعات ساکشن در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنما
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی ، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰-۸
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال اسماء اسدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا (رفلکسولوژی) بر شدت خستگی، درد و الگوی خواب کودکان تحت شیمی درمانی

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه  ۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 363 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم بزرگی متین دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
بررسی مقایسه ای اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مراقبین و افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران ۱۳۹۷

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه  ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰-۸
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 327 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش