دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه حسین محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳ | 
بررسی ارتباط استرس درک شده با استقلال عملکردی در سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۶

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر طاهره نجفی، استاد ناظر   
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰-۸:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مبین محمدی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳ | 
بررسی ارتباط معنویت و امید با کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان: یک مطالعه تحلیل مسیر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنما
دکتر سید حمید شریف نیا، استاد مشاور آمار
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهدیه طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳ | 
بررسی تاثیر کرم زیتون برشدت درد و بهبود زخم سزارین در زنان

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
مریم کشاورز، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله زینب تابانژاد دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 
طراحی و اعتبارسنجی ابزار کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد راهنمای اول
دکتر عباس عبادی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر ناهید دهقان نیری، استاد ناظر
دکتر آرمین زارعیان، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال بهاره آقایی ابدالانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 
بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی توسط افراد غیرمتخصص (Lay Led) بر خودکارآمدی درد و ناراحتی افراد مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای کمری

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
مهناز سیدالشهدایی، استاد مشاور
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
فریبا نصیری زیبا، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سعیده حاجتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | 
بررسی ترس از سقوط و استرس، افسردگی، اضطراب در سالمندان بعد از جراحی ارتوپدی ناشی از افتادن در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال۱۳۹۷

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر   
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله مریم مومنی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | 
فرایند جستجوی کمک در زنان مبتلا به سرطان پستان با نشانه های خودشناسایی شده: ارائه مدل

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر فریبا طالقانی، استاد مشاور
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد محترم
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر علیرضا نیکبخت، استاد ناظر
دکتر فریبا برهانی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مریم السادات هاشمی پور دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | 
بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و فرهنگی با رفتار های ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران، ۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
زهرا احمدی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 242 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه شعبان قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | 
بررسی تأثیر آموزش خود مدیریتی بر استرس درک شده سالمندان بستری در  بخش دیالیز

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی،نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال هاجر آقایان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
بررسی تاثیر آموزش حل مساله بر سطح پریشانی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۴

دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهوش مباشرت دانشجوی کارشناسی ارشد پرستار سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
بررسی بارمراقبتی، فرسودگی و کیفیت خواب در زنان مراقب سالمند تحت هودیالیز مراکز آموزشی –درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۷

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدائی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰-۸:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 227 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زری دولت آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | 
مقایسه تاثیرآموزش مراقبت های دوران بارداری به مردان، به شیوه حضوری و مبتنی برشبکه اجتماعی برحمایت اجتماعی، با تجربه بارداری و ترس از زایمان درزنان نخست زا

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد مشاور
دکتر مریم کشاورز، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 297 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه شیرین نصراله نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | 
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۹۷

ژاله محمدعلیها، استاد راهنما
دکتر طاهره نجفی، استاد مشاور
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 317 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فهیمه جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | 
بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان بستری مبتلا به تشنج ناشی از تب

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه معصومه یوسفی ورازگایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی تبعیت زنان باردار از محتوای دستورالعمل استاندارد مراقبت پره­ناتال و ارتباط آن با پیامدهای مادری و نوزادی در بیمارستان­های سطح سه تهران، سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

دکتر ناهید اکبری، استاد راهنما
دکتر مریم کاشانیان، استاد مشاور
دکتر مازیار مرادی لاکه، استاد مشاور آمار
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر   
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۲

دفعات مشاهده: 367 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه آریانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد عضو خانواده بیماران در مواجهه با سکته قلبی در مراجعین به مراکز اموزشی درمانی  وابسته به علوم پزشکی ایران ۱۳۹۶

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر حمید پیروی، استاد مشاور
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 351 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خدیجه حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی ارتباط نگرش و خودکارآمدی حمایت لیبر با رفتارهای حمایتی از دیدگاه ماماهای بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما
دکتر ناهید اکبری، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر   
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
سارا جانمحمدی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 352 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه بهروز دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی رابطه بین شادکامی با نگرش به فرزندآوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ناهید اکبری، استاد راهنما
دکتر بتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی ، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 350 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال هاجر آقایان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی تاثیر آموزش حل مساله بر سطح پریشانی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 361 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آیدا سراج دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | 
بررسی ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران سوختگی کاندید جراحی پیوند پوست بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری سال ۱۳۹۷

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 335 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش