دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پروپوزال مژگان زارعی صالح آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۹ | 
بررسی تاثیر بسته آموزشی حمایتی- مراقبتی توانمندسازی بر تضاد در تصمیم گیری و نگرش به باروری در زنان با سابقه حاملگی نافرجام

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر بتول حسن پورازغدی، استاد ناظر
دکترلیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴-۱۲
مکان: شورای ۲

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم نیلوفر آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
بررسی مقایسه ای نگرش و تطابق مادری زنان نخست باردار نوجوان و بزرگسال مراجعه کننده به مراکز منتخب جامع سلامت وابسته به مرکز بهداشت غرب تهران در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سمیه رضاسلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
بررسی تاثیر مشاوره آموزشی فرزندآوری ماما بر نگرش و ترجیح فرزندآوری زنان

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر لیلا نیسانی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال علی حسین زاده ساربانقلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
بررسی دیدگاه پرستاران از عوامل موثر بر اشتباهات دارویی و ارتباط آن با خودکارامدی و صلاحیت بالینی آنان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال ۱۳۹۷

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه یوسفلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی و سبک زندگی افراد دارای استومی گوارشی

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان رساله حسین سحرخیز دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
طراحی الگوی برون سپاری خدمات بالینی  پرستاری در ایران

دکتر نورالدین محمدی، استاد راهنما
دکتر زهره ونکی، استاد راهنما
دکتر حسام الدین سیدین، استاد مشاور
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال محمد رحیم خانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۷ | 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و درد زمینه ای در مبتلایان به سوختگی

فاطمه محدث اردبیلی، استاد راهنما
دکتر طاهره نجفی، استاد مشاور
دریادخت مسرور، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۲


 

دفعات مشاهده: 279 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آسیه کاهه دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بررفتارهای دلبستگی برپذیرش نقش مادری زنان باردار نوجوان نخست حامله

فرشته جهدی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر بتول حسن پورازغدی، استاد ناظر
دکترلیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال رساله منا علی نژاد دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
تبیین فرایند دستیابی به نقش مادری در مادران نوزادان نارس ایرانی: تدوین نظریه

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
 دکتر مهناز شوقی، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
 دکتر طاهره نجفی، استاد ناظر
دکترمرضیه حسن پور، استاد ناظر
دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 372 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم لیلا سادات صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ | 
بررسی تاثیر آموزش از طریق سلامت همراه بر حس انسجام و کیفیت زندگی مادران دارای نوزادان نارس

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۳-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 389 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه پریسا حسن نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
مقایسه تأثیر آموزش خودمراقبتی به دو روش چهره به چهره و ویدئو کلیپ بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنمای اول
 فهیمه ثابتی، استاد راهنمای دوم
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
 دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 359 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مرضیه خاتونی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
تبیین فرایند مدیریت درد افراد مبتلا به سرطان در منزل: ارائه مدل

دکتر فروغ رفیعی،استاد راهنما
دکتر فریبا طالقانی، استاد مشاور
دکترطاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر مریم رسولی، استاد ناظر
دکتر ناهید رژه، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه الهام رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
بررسی تاثیر بازی های ویدیویی بر اضطراب قبل از عمل جراحی انتخابی در کودکان ۶-۳ ساله

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
دکتر هوشنگ امیریان، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳-۱۱
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه سیده شهرزاد یعقوبی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
بررسی ارتباط همسرآزاری با سلامت عمومی و نقش جنسیتی دختران نوجوان شهر یاسوج ۱۳۹۶

لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما
حمید حقانی ، استاد مشاورآمار
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر
 دکتر ناهید اکبری، استاد محترم ناظر
دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 342 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهروز عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
بررسی ارتباط سواد سلامت با نگرش و عملکرد نسبت به غربالگری سرطان پروستات در مردان ساکن غرب تهران، سال ۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
سارا جانمحمدی، استاد  ناظر
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی


 زمان: دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مرضیه خلجی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
تاثیر آموزش بر به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان پرستاری نظامی

دکتر سیدفاطمی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 341 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه شاکری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر استرس والدینی زنان رابطین سلامت دارای کودکان زیر ۷ سال شهرستان ابهر

مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 355 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه کاظمیه صادقی راد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
 بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان در خودآزمائی پستان

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
فاطمه محدث اردبیلی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه پروین احیایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
زهرا احمدی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 454 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال گلاره فیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
بررسی تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر خودمدیریتی بر اضطراب و خودکارآمدی زنان مبتلا به دیابت بارداری

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 450 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش