دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع نهایی زهرا هادیان دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ | 
طراحی و روان سنجی ابزار مسئولیت اجتماعی پرستاران بالینی

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر آرمین زارعیان، استاد  مشاور
دکتر زهره ونکی، استاد ناظر
دکتر عباس عبادی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر فروغ رفیعی، استاد ناظر و نماینده شورای آموزشی دانشگاه
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده


زمان: سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 64 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه رحیمی نصرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۳ | 
بررسی رفتارهای انگ آمیز درک شده در کودکان دارای بد شکلی و اسکار قابل مشاهده ناشی از سوختگی مراجعه کننده به مراکز ترمیمی شهر تهران، سال ۱۳۹۸

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
مهرنوش اینانلو، استاد مشاور
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی ، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴-۱۳
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گزارش شش ماهه رساله پردیس رحمت پور دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 
 طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت تحصیلی دانشجویان پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر سید حمید شریف نیا، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 131 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال هاجر بهزادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه مجازی بر تاب آوری و بارمراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد مشاور
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر   
فهیمه ثابتی، استاد ناظر   
دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد مداح (شورای ۲)

 

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال راضیه ملایجردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۱ | 
بررسی ارتباط اضطراب سلامت و نگرش به یائسگی با عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سبزوار، سال ۱۳۹۸

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
لیلا نیسانی، استاد ناظر   
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر   
دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد مداح (شورای ۲)

 

دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع مهرنوش خوش تراش دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۶ | 
طراحی و اعتبارسنجی ابزار سبک زندگی مرتبط با سلامت افراد با عفونت  اچ آی وی / ایدز

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنما
دکتر آرمین زارعیان، استاد مشاور
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر مریم رسولی، استاد ناظر
دکتر زهره ونکی، استاد ناظر
دکتر فروغ رفیعی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 307 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال نیما پورغلام آمیجی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۴ | 
تبیین تجارب زیسته بیماران از رفتارهای پترنالیستیک در مراقبت پرستار

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنمای اول
دکتر مهناز شوقی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی        
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر داخلی
دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی
دکتر سادات سید محمدباقر مداح، استاد ناظر خارجی
دکتر آلیس خاچیان، نماینده  شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۹/۰۱۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 363 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گزارش شش ماهه رساله منا علی نژاد نائینی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۴ | 
تبیین فرایند دستیابی به نقش مادری در مادران نوزادان نارس ایرانی: ارائه مدل

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر مهناز شوقی، استاد مشاور
دکتر طاهره نجفی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 336 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال رساله سارا رحیمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
تبیین رفتارهای جستجوی سلامتی در پرستاران: ارائه مدل تئورتیکال

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنمای اول
دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر
دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر
دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 423 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهرا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای جستجوی کمک در زنان یائسه دارای اختلالات جنسی مراجعه کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سلامت شهری شهر اصفهان ۱۳۹۸ 

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر علی منتظری مقدم، استاد مشاور آمار
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد دکتر سادات سیدباقر مداح

دفعات مشاهده: 401 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال حسین صفدریان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۹ | 
بررسی ارتباط تاب آوری و حمایت اجتماعی با تبعیت از درمان بیماران همودیالیزی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فاطمه محدث اردبیلی، استاد راهنما
دکتر مریم احسانی، استاد ناظر
فریبا نصیری زیبا، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۹/۰۳ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۸

 

دفعات مشاهده: 371 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال غزاله سلیقه دار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تیپ های شبانه روزی و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به صرع عضو انجمن صرع ایران سال ۱۳۹۸

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر
دکتر پریسا بزرگزاد، استاد ناظر
مهرنوش اینانلو، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 390 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گزارش ماهه اول مرضیه خاتونی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۸ | 
تبیین فرایند مدیریت درد افراد مبتلا به سرطان در منزل: ارائه مدل

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
دکتر فریبا طالقانی، استاد مشاور
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 413 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گزارش شش ماهه رساله پردیس رحمت پور دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۶ | 
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت تحصیلی دانشجویان پرستاری در مقطع تحصیلات تکمیلی

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر سید حمید شریف نیا، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر معصومه خیرخواه، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 456 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال اکبرشیخ رابری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
طراحی مدل ارتقای تاب آوری در بلایا درارائه دهندگان خدمات سلامت

دکتر حمید پیروی، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر تقی زاده، استاد ناظر
دکتر خراسانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 449 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سهیلا صفی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با باورهای ناکارآمد جنسی زوجین در شرف ازدواج شهر کرمان سال ۱۳۹۸

دکتر لیلا امینی، استاد راهنما
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر   
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر   
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 446 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال الهام رخصتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
بررسی و مقایسه ی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی پدران و مادران نوزاد نارس

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
فهیمه ثابتی، استاد ناظر   
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر   
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 431 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سیده نگین نهاوندی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 
بررسی صلاحیت ایمنی بیمار در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

دکتر تهمینه صالحی، استاد راهنما
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر پریسا بزرگزاد، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۹

 

دفعات مشاهده: 520 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال دانیال کوهستانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 
بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی و امید به زندگی با اضطراب مرگ افراد مبتلا به سرطان، یک مطالعه تحلیل مسیر

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر حمید شریف نیا، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر   
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۸

 

دفعات مشاهده: 576 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 
بررسی رفتارهای خود مراقبتی زنان میانسال مبتلا به فشارخون بالا مراجعه کننده به پایگاه های سلامت شهرستان شازند سال ۹۸

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۲


 

دفعات مشاهده: 547 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش