دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه کاظمیه صادقی راد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 
 بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان در خودآزمائی پستان

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
فاطمه محدث اردبیلی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه پروین احیایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
زهرا احمدی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال گلاره فیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
بررسی تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر خودمدیریتی بر اضطراب و خودکارآمدی زنان مبتلا به دیابت بارداری

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مینا میانجی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای برکیفیت زندگی دختران مادران مبتلا به سرطان سینه

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
دکتر میترا حکیم شوشتری، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال اکرم سلامت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
بررسی ارتباط درک پرستاران از فرهنگ ایمنی و گزارش خطای دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر تهران سال ۱۳۹۷

ژاله محمدعلیها، استاد راهنما
دکتر اسماعیل محمدنژاد، استاد مشاور
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه افسانه جواهری آراسته دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | 
بررسی تاثیر آموزش همتا به روش جیگساو پازل بر دانش و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری در زمینه احیای قلبی- ریوی پایه بزرگسالان

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر   
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۴-۱۲:۳۰
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 203 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال الدوز ولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | 
ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه سالمندان بستری مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی سال ۱۳۹۷

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مهدی صفرآبادی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۵ | 
تبیین فرآیند کسب شفای معنوی بیماران

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما
حجت الاسلام محمود عیسوی، استاد مشاور
دکتر صدیقه خنجری، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر ثریا انوشه، استاد ناظر
 دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱-۹
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال رحمت اله مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر درنظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
بررسی ارتباط تاب آوری حرفه ای با اخلاق حرفه ای در بهرورزان شهرستان ابهر و خدابنده

مهرنوش اینانلو، استاد راهنما
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکترمرجان مردانی، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آمنه جهانبانی اردکانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
مقایسه تاثیر موسیقی بی کلام و ورزش پیلاتس بر خستگی پرستاران

دریادخت مسرور رودسری، استاد راهنما
دکتر لیلا جانانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۱


 

دفعات مشاهده: 291 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال مرضیه خلجی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۱ | 
تاثیر آموزش بر به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان پرستاری

دکتر سیدفاطمی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 244 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان فاطمه کفعمی لادانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
تبیین فرایند بازیابی خطا توسط پرستاران بخش ویژه: ارائه الگوی نظری

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنما
دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنما
دکترحمیدپیروی، استاد ناظر
دکترنعیمه سید فاطمی، استاد ناظر
دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر
دکترشهرزاد غیاثوندیان، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰-۸:۳۰
مکان: سالن شورای ۱
 

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مسعود عبداللهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
بررسی نوع و مشخصات خطاهای پرستاری منجر به اقامه دعوی در پرستاران شاغل در ایران طی ۵ سال اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

دکتر تهمینه صالحی، استاد راهنما
دکتر قادی پاشا، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی
 
زمان: دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷-۱۵
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه وجیهه علی خوئیان نوقابی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
بررسی دلایل طلاق در دوران عقد در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما
دکتر کامران آقاخانی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر آزاده معماریان، استاد ناظر
دکترلیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر ناهید اکبری، نماینده تحصیلات تکمیلی

 زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 323 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه طاهره حبیب لی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۷ | 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی برشبیه سازی بر دانش و عملکرد احیاء قلبی ریوی پایه بزرگسالان در دانشجویان پرستاری

دکتر طاهره نجفی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاور آمار
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر   
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی
 
زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴-۱۲
مکان: سالن شورای ۱

دفعات مشاهده: 317 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال بهاره خلوصی روان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 
بررسی ارتباط عزت نفس مادر با دلبستگی وی با نوزاد در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

زهرا احمدی، استاد راهنما
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
لیلا نیسانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

 

دفعات مشاهده: 382 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه لیلا بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 
بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر خودمراقبتی در مبتلایان به پرفشاری خون

زهرا احمدی، استاد راهنما
مرحمت فراهانی نیا، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
زهرا جانمحمدی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰-۱۱:۴۵
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 377 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهرا پازکی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۴ | 
تاثیر مراقبت معنوی مبتنی برمدل قلب سلیم براحساس تنهایی و افسردگی سالمند سراهای سالمندان منتخب شهر تهران

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما
دکتر مینو اسد زندی، استاد مشاور
حمید حقانی،استاد مشاور آمار
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

 زمان: یکشنبه ۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۰-۱۲:۳۰
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه اکرامی فر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ | 
بررسی تاثیر آموزش معنویت بر هوش معنوی و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
ژاله محمدعلیها، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: کلاس ۱۵

دفعات مشاهده: 399 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سپیده یوشی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳ | 
بررسی تاثیر آموزش گروه همتا بر استرس و اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون

دکتر مهناز شوقی، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۷

دفعات مشاهده: 349 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش