دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مجید مجیدی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
عنوان: تاثیر آموزش همتا به روش جیگساو(پازل) بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری  در زمینه اکسیژن درمانی درس اصول و فنون پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
سرکار خانم دکتر آلیس خاچیان، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکترسرور پرویزی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترحمید پیروی، استاد محترم ناظر
زمان: روزدوشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری: سالن شورای یک 

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
عنوان: بررسی تاثیر اتاق آرامش کاو برترس ، اضطراب و رضایتمندی از زایمان در زنان نخست زا
سرکارخانم دکترمنصوره جمشیدی منش، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر هادی رنجبر،استاد محترم مشاور
سرکارخانم دکتر لیلا امینی،استاد محترم ناظر
سرکارخانم لیلا نیسانی سامانی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترمعصومه خیرخواه ،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری: کلاس ۷ طبقه همکف روروی آسانسور

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مینا جعفری زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
عنوان: بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت دردختران دوره دوم متوسطه و ارتباط آن با سلامت روان و سلامت معنوی مادران در شهرستان اردبیل سال ۱۳۹۵
سرکار خانم زهرا احمدی، استاد محترم راهنما
جناب آقای حمید حقانی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم سارا جان محمدی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۳  ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای مرکز تحقیقات پرستاری

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه ناظریه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
عنوان : بررسی راهبردهای مقابله ای و ارتباط آن با امید در افراد تحت همودیالیز مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۴
سرکار خانم مهرنوش اینانلو، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر محسن سلیمانی، استاد محترم مشاور
جناب آقای حمید حقانی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر مرجان مردانی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روز شنبه مورخ  ۹۶/
۷/۱  از ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری:  سالن شورای مرکز تحقیقات پرستاری 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم تقوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
عنوان : بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر عزت نفس و امید به زندگی بیماران کولستومی دائم
سرکار خانم فریبا نصیری زیبا، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکترآلیس خاچیان، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم مهری بزرگ نژاد،  استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر مرجان مردانی، استاد محترم ناظر
زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۵ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای یک 

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
 عنوان: بررسی تأثیر موسیقی ترجیحی بر شدت درد و پارامترهای فیزیولوژیک بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر
سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد مشاور
جناب آقای حمید حقانی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم دکتر آلیس خاچیان، استاد محترم ناظر
سرکار خانم فاطمه محدث اردبیلی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۸  ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری:  سالن شورای یک (نیم طبقه هفتم) 

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای فاروق احمدی آذر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
عنوان: مقایسه تأثیر دو شیوه آموزش با کتابچه و نرم افزار چند رسانه ای بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد پیشگیری از‌ آسیب های خانگی کودکان نوپا
سرکار خانم مهناز شوقی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر فروغ رفیعی، استاد محترم مشاور
جناب آقای حمید حقانی، استاد محترم مشاور آمار
سرکار خانم دکتر سرور پرویزی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم فهیمه ثابتی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد محترم ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روز چهارشنبه مورخ۹۶/۶/۲۹  ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری: سالن شورای مرکز تحقیقات پرستاری 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب شیخ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
 عنوان: بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با سلامت عمومی پرستاران شیفت درگردش بخش مراقبت های ویژه شاغل دربیمارستان های علوم پزشکی گلستان
سرکار خانم ژاله محمدعلیها، استاد محترم راهنما
سرکارخانم مهناز سیدالشهدایی،استاد محترم مشاور
سرکار خانم عزت جعفرجلال،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترحمید پیروی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترنعیمه سید فاطمی،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای یک–نیم طبقه هفتم  

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو ملکی حاجی آقا دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
عنوان: بررسی تاثیرکپسول عصاره خوراکی مریم گلی یر شاخص های سلامت زنان  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
سرکارخانم دکترلیلا امینی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر فراز مجاب،استاد محترم مشاور
جناب آقای دکترفرشاد امینی بهبهانی،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترمنصوره جمشیدی منش ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم لیلا نیسانی سامانی،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۳-۱۱
محل برگزاری: سالن شورای یک–نیم طبقه هفتم  

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال ملیحه عزیزی نژاد دانشجوی ارشد سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
عنوان: بررسی تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی به مادران سر پرست خانواده بر خود کار آمدی عمومی پسران ۱۲-۱۰ ساله
سرکار خانم جانمحمدی ، استاد محترم راهنما
سرکار خانم فراهانی نیا ، استاد مشاور
سرکار خانم دکتر سید فاطمی، استاد محترم نماینده تحصیلات تکمیلی
سرکارخانم دکتر بریم نژاد ، استاد محترم ناظر
سرکارخانم ثابتی ، استاد محترم ناظر
 
زمان: روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۵ ساعت ۱۵ -۱۳
محل برگزاری: شورای (۱) واقع در نیم طبقه هفتم  

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب ملکشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
عنوان: بررسی توان مدیریتی پرستاران بخش مراقبت های ویژه در موقعیت های بحرانی درمراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سرکارخانم ژاله محمدعلیها، استاد محترم راهنما
سرکارخانم دکترمنصوره اشقلی فراهانی ،استاد محترم مشاور
سرکارخانم فاطمه آغا حسینی،استاد محترم مشاورآمار
سرکارخانم دکتر طاهره نجفی قزلجه ،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترحمید پیروی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترفروغ رفیعی،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روزسه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۰-۸:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای یک–نیم طبقه هفتم 

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم الوندی فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
عنوان: بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با خونریزی پس از جراحی بای پس عروق کرونر
جناب آقای دکترحمید پیروی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر رسول آذرفرین ،استاد محترم مشاور
جناب آقای دکتر کامبیزمظفری،استاد محترم مشاور
جناب آقای حمیدحقانی ،استاد محترم مشاورآمار
 جناب آقای دکترمحمد ضیاء توتونچی،استاد محترم ناظر
سرکارخانم ژاله محمدعلیها ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکتر طاهره نجفی قزلجه،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روزسه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری:سالن شورای یک–نیم طبقه هفتم  

دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مجید مجیدی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
عنوان: تاثیر آموزش همتا به روش جیگساو(پازل) بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری  در زمینه اکسیژن درمانی درس اصول و فنون پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
سرکار خانم دکتر آلیس خاچیان، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکترسرور پرویزی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم مهری بزرگ نژاد،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترحمید پیروی، استاد محترم ناظر
زمان: روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای یک 

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان آقای عباس بلوچی دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: طراحی و روان‌سنجی  مقیاس سنجش کیفیت مراقبت پرستاری در  بیماران تحت درمان با همودیالیز  
سرکارخانم دکتر سودابه جولایی،استاد محترم راهنما
جناب آقای دکترعباس عبادی،استاد محترم مشاور
جناب آقای دکتر سید حمید شریف نیا،استاد محترم مشاور
سرکار خانم دکترفروغ رفیعی، استاد محترناظر
سرکار خانم دکترطاهره نجفی قزلجه، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
زمان: روزسه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۵-۱۳
محل برگزاری: سالن شورای مرکزتحقیقات پرستاری 

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان خانم فرشته جواهری طهرانی دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان : فرآیند بکارگیری الگوهای دانستن در بالین توسط پرستاران: ارائه مدل نظری
سرکار خانم دکتر فروغ رفیعی، استاد محترم راهنما
سرکار خانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱  ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری:  سالن شورای یک (نیم طبقه هفتم)

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیه نصراله پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: تاثیر آموزش تمرینات تنفسی یوگا بر کنترل و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم
سرکار خانم فهیمه ثابتی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر احمد بهرامی، استاد محترم مشاور
سرکار خانم دکتر لیلی بریم نژاد، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم دکتر صدیقه خنجری،  استاد محترم ناظر
سرکارخانم فاطمه محدث، استاد محترم ناظر
زمان: روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: سالن مرکز تحقیقات 

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم معصومه ولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تکنولوژی گردش خون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: بررسی ارتباط نوسانات سدیم با پیامدهای بالینی در کودکان تحت عمل جراحی قلب تحت بای پس قلبی ریوی

سرکار خانم ژاله محمد علیها، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکترمحسن ضیایی فرد، استاد راهنمای دوم
سرکار خانم دکتر طاهره نجفی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
جناب آقای دکتر رسول آذر فرین،  استاد محترم ناظر
جناب آقای دکتر مصطفی علوی، استاد محترم ناظر
زمان: روزشنبه مورخ ۹۶/۷/۱ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری:  سالن شورای یک 

دفعات مشاهده: 82 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسرین بیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: بررسی تاثیر آموزش  مبتنی برشواهد درزمینه ساکشن  لوله داخل تراشه نوزادان بر عملکرد پرستاران
سرکارخانم دکترصدیقه خنجری، استاد محترم راهنما
جناب آقای حمیدحقانی ،استاد محترم مشاورآمار
 سرکارخانم دکترلیلی بریم نژاد ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترطاهره نجفی ،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترپیروی ، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان:  روزسه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
محل برگزاری: سالن شورای یک –نیم طبقه هفتم 

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه امامقلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: بررسی تأثیر برنامه آموزشی مراقبت از کاتتر مرکزی تعبیه شده از راه محیطی در نوزادان بر عملکرد پرستاران
سرکارخانم دکترصدیقه خنجری، استاد محترم راهنما
جناب آقای حمیدحقانی ،استاد محترم مشاورآمار
 سرکارخانم زهراکاشانی نیا ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکترطاهره نجفی ،استاد محترم ناظر
جناب آقای دکترحمید پیروی ، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی
 
زمان: روزسه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ساعت ۱۶:۳۰-۱۵
محل برگزاری: سالن شورای یک –نیم طبقه هفتم

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مائده سادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
عنوان: بررسی تاثیر برنامه آموزش جامع  بر دانش مورد انتظارو دانش درک شده در افرادتحت تعویض مفصل زانو
سرکار خانم دکتر منصوره فراهانی، استاد محترم راهنما
جناب آقای دکتر حمید پیروی، استاد محترم ناظر ( منتخب شورای تحصیلات تکمیلی )
سرکار خانم مهناز سیدالشهدایی،  استاد محترم ناظر
سرکارخانم دکتر آلیس خاچیان،استاد محترم ناظر
زمان: روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۲-۱۰
محل برگزاری: کلاس مرکز تحقیقات 

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش