دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

جلسه اولین گزارش شش ماهه فرشید الازمنی نوده دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۴ | 
 تدوین و ارزشیابی تاثیر طرح حمایتی بر بار مراقبتی خانواده بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه تلفیقی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی،استاد راهنما
دکتر طاهره نجفی قزلجه،استاد راهنما
دکتر فروغ رفیعی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر عیسی محمدی، استاد ناظر
دکتر مریم رسولی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال بیتا رضازاده دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۳ | 
بررسی اخلاق حرفه ای  و تعهد سازمانی در بهورزان استان بوشهر  طی سال ۹۸-۱۳۹۷

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مینا پهلوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۳ | 
بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه دارو دادن

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر   
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه مینا جانعلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۳ | 
بررسی تاثیر استعمال موضعی روغن بابونه بر شدت درد در زنان سالمند مبتلا به آرتریت روماتوئید زانو

عزت جعفرجلال، استاد راهنما
دکتر فریده باستانی، استاد مشاور
دکتر فاطمه شیرانی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاورآمار
فریبا نصیری زیبا، استاد ناظر   
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   
دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سالومه احمدخانی ها دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۳ | 
بررسی ارتباط بین نگرش مراقبین سلامت و بهورزان شهرستان قدس نسبت به آموزش الکترونیکی و سبک یادگیری آنان

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما
دکتر جمیله ابوالقاسمی، استاد مشاور
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه محمدجواد ویسی میانکلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
بررسی کیفیت خواب سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۷

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر طاهره نجفی، استاد ناظر   
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 191 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال زهره هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ | 
بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی بر درد اضطراب بیماران مبتلا به شکستگی اندام های تحتانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۹۸

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
دکتر مرجان مردانی، استاد مشاور
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۶

 

دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه ناهید آقائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ | 
بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرج سال ۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
سارا جانمحمدی، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 272 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال پروین شریفی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ | 
تاثیر مداخلات مرحله ای ماما محور بر پیشرفت مراحل لیبر در زنان نخست زا

دکتر معصومه خیرخواه، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۰

 

دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه فریده مهربانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ | 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی با امید در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی بستری در بخش های قلب بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی در سال ۱۳۹۷

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۷-۱۵
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فائزه شفیعی بافتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ | 
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی و امید بیماران ضایعات نخاعی

فریبا نصیری زیبا، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور
فریدون خیری، استاد ناظر
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۱۶

 

دفعات مشاهده: 291 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه هراتی کبیر دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ | 
مقایسه تاثیر حضور همراه و ماما در روند تماس پوست با پوست بر درد و رضایتمندی مادری و شاخص‌های نوزادی

دکتر سیده سعیده موسوی، استاد راهنما
دکتر مریم کشاورز، استاد مشاور
دکتر بتول حسن پورازغدی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۸-۷
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 280 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پروپوزال سیده پریا جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۴ | 
بررسی تاثیر برنامه حمایتی بر استرس و اضطراب پدران در اولین مواجهه با نوزاد نارس

دکتر رسیده سعیده موسوی، استاد راهنما
دکتر بتول حسن پورازغدی، استاد مشاور
دکتر مرجان مردانی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۸-۷
مکان: کلاس ۱۱

 

دفعات مشاهده: 311 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان علی عباسی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
طراحی و تعیین ویژگی های روان‌سنجی  مقیاس سنجش کرامت حرفه ای پرستاران

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنما
دکتر آلیس خاچیان، استاد مشاور
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر داخلی
دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر داخلی
دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۲

 

دفعات مشاهده: 421 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه گزارش شش ماهه (بار دوم) شبنم السادات شریعت پناهی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
طراحی و آزمون مدل تبعیت از درمان در افراد مبتلا به نارسایی قلب براساس مدل سازگاری روی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنما
دکتر فروغ رفیعی، استاد مشاور
دکتر مریم رسولی، استاد مشاور
دکتر امیر کاووسی، استاد مشاور آمار
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر
دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر
دکتر مرضیه پازوکیان، استاد ناظر
دکتر عباس عبادی، استاد ناظر
دکتر طاهره نجفی قزلجه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان نیما پورغلام آمیجی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
تبیین تجارب بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه (MS) از رفتارهای پترنالیستیک در مراقبت پرستاری

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنمای اول
دکتر مهناز شوقی، استاد راهنمای دوم
دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر داخلی
دکتر آلیس خاچیان، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 411 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از عنوان رساله سامان صابر دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
تبیین فرایند عود بیماری در افراد مبتلا به اختلالات روانی: یک مدل نظریه پایه

دکتر مرجان مردانی، استاد راهنمای اول
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم
دکتر فروغ رفیعی، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: کلاس ۵ دانشکده مدیریت

 

دفعات مشاهده: 387 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه الهام خاکباز الوندیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
بررسی دانش، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در مورد غربالگری سرطان کولورکتال براساس مدل اعتقاد بهداشتی، شهرستان همدان ،۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دریادخت مسرور رودسری، استاد مشاور
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
سارا جانمحمدی، استاد ناظر
دکتر سرور پرویزی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 375 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله فاطمه کلروزی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۰ | 
بهینه سازی ایمنی در بخش مراقبت های ویژه کودکان: یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی

دکتر سودابه جولایی، استاد راهنما
دکتر منصوره فراهانی، استاد مشاور
دکتر بهزاد حقیقی، استاد مشاور
دکتر علی منافی، استاد مشاور
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر
دکتر ژیلا میرشالاری، استاد ناظر
دکتر سیما کرمانشاهی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: سالن استاد هروآبادی

 

دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه هلیا بینائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۹ | 
عنوان: بررسی وضعیت مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان­ها آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاور آمار
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر
عزت جعفرجلال، استاد ناظر
دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳
مکان: سالن استاد هروآبادی

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش