دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دانشجویان
 • اساتید
 • کارکنان
 • تفاهم نامه ها
 • خدمات الکترونیک
 • کنگره ها
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

معرفی کمیته پایش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

هدف :

پایش عملکرد کمیته ها و اثربخشی فعالیت ها به نسبت برنامه ارجاعی از دانشگاه و آیین نامه و همچنین تطابق اهداف کمیته ها با برنامه استراتژیک دانشگاه و وزارت متبوع

 

حیطه کاربرد:

این دستورالعمل پایش گروه ها و واحدها و کلیه قسمت های سازمان را در بر می گیرد.

 

زیر کمیته ها: هر زیر کمیته می تواند 2 الی 3 عضو داشته باشد.

 • زیر کمیته اندیشه و فکر
 • زیر کمیته مشورتی
 • زیر کمیته پایش چک لیست ها و فرم ها
 • زیر کمیته آسیب شناسی و ارائه راهکارها

 

مسئولیت ها

 • مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کمیته پایش می باشد.
 • کلیه گروه ها و واحدها موظف به ارائه اطلاعات ورودی و مورد نیاز کمیته پایش می باشند.
 • کمیته پایش موظف به ارائه گزارش پایش گروه ها به مسئول پایش و ارزشیابی دانشگاه به صورت هر سه ماه یکبار می باشد.
 • زیر کمیته های پایش از بین اعضای خود برای هر یک از کمیته های تخصصی خود اعضایی را تعیین می کند.
 • اعضاء تعیین شده مسئول تهیه و ارائه گزارش پایش مربوطه مطابق با فرمت یکسان پایش می باشند.
 • اعضاء زیر کمیته های پایش بنا به ضرورت می توانند در جلسات کمیته های تخصصی پایش حضور داشته باشد.

 

شرح فعالیت ها:

 • کمیته پایش درجلسات دوره ای خود گزارش های پایش مربوط به جلسه های گذشته واحدها و گروه های دانشکده را بررسی می نماید.

1-5- ورودی های فرآیند پایش گروه ها و واحدها شامل:

 • دستورالعمل پایش
 • جدول گانت برنامه زیر کمیته های تخصصی پایش
 • مصوبات و درخواست های کمیته پایش دانشگاه
 • فرآیند انجام کار زیر کمیته ها شامل تشکیل جلسات، کارگروه های تخصصی

2-5- خروجی ها شامل:

 • مستندات تهیه شده از قبیل دستورجلسه و صورتجلسات، راهنماها و دستورالعمل ها

 

تبصره 1: دبیر هر زیر کمیته موظف است زمان و دستور جلسه کمیته مربوطه را قبل از تشکیل هر جلسه به کل افراد ارسال نماید. پس از پایان هر جلسه صورتجلسات مربوطه نیز برای مدیر کمیته پایش دانشکده و دانشگاه ارسال می شود.


دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر