دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

مسئول برنامه ریزی نظری و بالینی مامایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
مسئول برنامه ریزی نظری و بالینی مامایی: دکتر لیلا امیری فراهانی
شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۱۳۹
شرح وظایف:
برنامه ریزی بالینی
 • دریافت برنامه ها از اداره آموزش
 • هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت جهت دریافت ظرفیت
 • گرفتن پیشنهاد از مدیران گروه ها
 • مشورت با معاونت آموزشی
 • ارسال برنامه پیشنهادی به معاونت آموزشی و بعد از کنترل تنظیم برنامه قطعی
 • ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بیمارستانها و مراکز بهداشت و مدیران گروههای آموزشی دانشکده
 • هماهنگی با مدیران گروه ها در مورد انتخاب محیط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی
 • تعیین تعداد سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرویس مورد نیاز به مسئول برنامه ریزی بالینی پرستاری
 • بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محیط آموزشی دانشجویان
 • گزارش بازدید به معاونت آموزشی
 • بازدید از محیط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مدیران گروه های مربوطه و ایجاد تعامل بین مدیریت دفاتر پرستاری و مدیریت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پیشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصیلی
 • تغییر و جابجائی برنامه دانشجویان به دلایل منطقی که از طریق اداره آموزش به مسئول برنامه ریزی منعکس می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مدیران گروه ها
 • برنامه ریزی خاص جهت دانشجویان میهمان یا دانشجویانی که به دلایلی با برنامه کلی هماهنگ نیستند و از طریق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند
 • ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزشی بالینی به معاونت آموزشی
 • برگزاری جلسات منظم قبل از شروع هر ترم با حضور هیئت رئیسه دانشکده، مدیران گروه ها، رئیس اداره پرستاری دانشگاه، مترون ها و سوپروایزرهای آموزشی به منظور نزدیکی اهداف آموزش و خدمات مامایی
 • گزارش عملکرد هر ترم به معاونت آموزشی
برنامه ریزی نظری
 • تهیه، تدوین و بازنگری جدول زمان بندی ۸ ترم دانشجویان براساس رعایت دروس پیش نیاز
 • تدوین تقویم دانشگاهی برای هر ترم با مشورت معاونت آموزشی
 • تدوین تقویم پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی های مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی و مدیران گروه ها برای بررسی و ارائه پیشنهادات سه ماه قبل از پایان ترم جاری
 • بررسی پیشنهادات مدرسین و دانشجویان، در صورت امکان کاربرد پیشنهادات برای برنامه های ترم آینده
 • برقراری ارتباط با اساتید مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم بعد 
 • تهیه پیش نویس نامه های مربوط به مدرسین علوم پایه پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، گروه معارف و دانشکده بهداشت دانشگاه (حداقل سه ماه قبل از شروع ترم)
 • تدوین برنامه هفتگی با توجه به اطـلاعات جمع آوری شده و تعیین کلاس ها و ...
 • ارائه برنامه تدوین شده جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش
 • اعمال نظرات پیشنهادی معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش در برنامه تدوین شده درصورت امکان
 • کنترل برنامه تایپ شده
 • ارائه برنامه های تدوین شده به هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و .....
 • حضور در دفتر برنامه ریزی جهت پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های تئوری دانشجویان پرستاری
 • برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت دانشجویان، کلاس ها و برگزاری آنها
 • برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات آنان
 • پی گیری و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فیزیکی کلاس ها و ..
 • گزارش عملکرد هر نیمسال به معاونت آموزشی
   

 

دفعات مشاهده: 2402 بار   |   دفعات چاپ: 154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر