دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

دانش آموختگان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۴ | 
اساتید دانش آموخته از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقاطع تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر  مهستی جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دکتر سودابه جولایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی: ۱۳۶۴
دکتر  حمید پیروی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترا:۱۳۸۴
دکتر فریده باستانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی: ۱۳۶۳
عزت جعفر جلال مربی دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی: ۱۳۶۴
دکتر سودابه جولایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مهناز مدانلو استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان کارشناسی: ۱۳۶۹
کارشناسی ارشد: ۱۳۷۹
دکترا:۱۳۹۲
دکتر حمیرا خدام استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان کارشناسی ارشد: ۱۳۷۹
دکترا:۱۳۹۲
دکتر رضا نگارنده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حرمت سادات امامزاده قاسم       استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترا:۱۳۹۳
سیده فاطمه واثق رحیم پرور         استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی مامایی : ۱۳۶۸
پگاه شیران نوجی     مربی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی مامایی : ۱۳۷۸
معصومه ذاکری مقدم استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی
دکتر  محمد عباسی استادیار دانشکده پرستاری و مامایی قم کارشناسی ارشد: ۱۳۸۳
دکترا:۱۳۹۳
دکتر  مینا گاینی استادیار دانشکده پرستاری و مامایی قم دکترا:۱۳۹۳
دکتر مریم اسماعیلی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد: ۱۳۸۴
دکتر فاطمه خوشنوای فومنی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد: ۱۳۸۵
 
دکتر شهرزاد غیاثوندیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد: ۱۳۷۲
دکتر مرضیه حسن پور دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترا
زهرا عامری دانشور مربی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی: ۱۳۶۳
کارشناسی ارشد: ۱۳۶۸

دفعات مشاهده: 1569 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر