دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دانشجویان
 • اساتید
 • کارکنان
 • تفاهم نامه ها
 • خدمات الکترونیک
 • کنگره ها
 • لینک های مفید

معرفی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه متشکل از ۵ نفرعضو هیئت علمی است. اعضا هیئت علمی این گروه علاوه بر انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجرائی در دانشکده، دارای سوابق فعالیت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی هستند.  اعضای هیئت علمی  ضمن تعامل و همکاری با سایر گروه های آموزشی رشته های پرستاری و مامایی دانشکده و نیز واحد بین الملل دانشگاه، در جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی عضویت داشته و شرکت فعال دارند . این گروه در کارنامه خود موفقیت هایی چون کسب گرانت ها، جوایز و افتخارات ملی و بین المللی را در کارنامه خود ثبت نموده است.

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه  عهده دار تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری  به شرح ذیل است.
الف) کارشناسی (BS) پرستاری

 • اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای واگیر ( ۲ واحد).
 • پرستاری بهداشت جامعه(۱): ۲ واحد.
 • پرستاری بهداشت جامعه(۲):۲ واحد.
 • پرستاری بهداشت جامعه(۳):۱ واحد.
 • روش شناسی تحقیق در پرستاری ۱ واحد
 • کارآموزی بهداشت جامعه ۱ واحد
 • و کارورزی عرصه (۳واحد)
 • پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (۱): ۳ واحد.
 • پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (۲): ۲ واحد.
 • کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان ۱واحد
 • کارورزی بهداشت مادران و نوزادان (۲/۵ واحد)

ب)  کارشناسی ارشد ناپیوسته (MS) رشته پرستاری سلامت جامعه

 • روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها ۲ واحد(۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • اپیدمیولوژی پیشرفته  ۲ واحد (۱/۵ واحد نظری -۱/۵ واحد عملی)
 • اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای ۱/۵ واحد (۱ واحد نظری-۵/۰واحد عملی)
 • آمار و روش تحقیق پیشرفته ۳ واحد (۲ واحد نظری-۱واحد عملی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)

ج) دکتری تخصصی (PhD) رشته پرستاری

 • چالش های پرستاری ۲ واحد
 • نقد پزوهش های کمی و کیفی در پرستاری ۲ واحد
 • روش شناسی تحقیقات در پرستاری ۲ واحد
 • نظام های آموزش پرستاری در ایران و جهان ۲ واحد
 • رساله ۲۰ واحد

دفعات مشاهده: 311 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

اعضای گروه

دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

استاد

تلفن داخلی: ۲۰۱

پست الکترونیک:

Oskouie.f@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

مرحمت فراهانی نیا (مدیر گروه)

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۸۰۳

پست الکترونیک:

Farahaninia.m@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

زهرا احمدی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۷۰۳

پست الکترونیک:

Ahmadi.z@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی

سارا جانمحمدی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۸۰۴

پست الکترونیک:

Janmohammadi.s@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی فارسی


دفعات مشاهده: 792 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح دوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

دفعات مشاهده: 798 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر