دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

معرفی

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه متشکل از ۵ نفرعضو هیئت علمی است. اعضا هیئت علمی این گروه علاوه بر انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجرائی در دانشکده، دارای سوابق فعالیت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی هستند.  اعضای هیئت علمی  ضمن تعامل و همکاری با سایر گروه های آموزشی رشته های پرستاری و مامایی دانشکده و نیز واحد بین الملل دانشگاه، در جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی عضویت داشته و شرکت فعال دارند . این گروه در کارنامه خود موفقیت هایی چون کسب گرانت ها، جوایز و افتخارات ملی و بین المللی را در کارنامه خود ثبت نموده است.

گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه  عهده دار تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری  به شرح ذیل است.
الف) کارشناسی (BS) پرستاری

 • اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران: ۱واحد
 • پرستاری سلامت جامعه: ۱.۵ واحد.
 • پرستاری سلامت فرد و خانواده: ۱.۵واحد
 • پرستاری و بهداشت محیط: ۱ واحد
 • کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/ فرد و  خانواده/ محیط
 • کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه/ فرد و  خانواده/ محیط
 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:  ۲.۵ واحد
 • پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد: ۲  واحد
 • کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: ۲ واحد
 • کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادر و نوزاد: ۲ واحد

ب)  کارشناسی ارشد ناپیوسته (MS) رشته پرستاری سلامت جامعه

 • روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • نظریه ها و الگوهای پرستاری و کاربرد آنها ۲ واحد(۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • اپیدمیولوژی پیشرفته  ۲ واحد (۱/۵ واحد نظری -۱/۵ واحد عملی)
 • اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای ۱/۵ واحد (۱ واحد نظری-۵/۰واحد عملی)
 • آمار و روش تحقیق پیشرفته ۳ واحد (۲ واحد نظری-۱واحد عملی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
 • ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم ۲ واحد (۱ واحد نظری-۱ واحد کارآموزی)
ج) کارشناسی ارشد سالمندی (آرایش دروس)
د) کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت مجازی

هـ) دکتری تخصصی (PhD) رشته پرستاری

 • چالش های پرستاری ۲ واحد
 • نقد پزوهش های کمی و کیفی در پرستاری ۲ واحد
 • روش شناسی تحقیقات در پرستاری ۲ واحد
 • نظام های آموزش پرستاری در ایران و جهان ۲ واحد
 • رساله ۲۰ واحد

دفعات مشاهده: 1391 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعضای گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

اعضای گروه

مرحمت فراهانی نیا (مدیر گروه)

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی: ۸۰۶

پست الکترونیک:

Farahaninia.m@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی

زهرا احمدی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۷۰۳

پست الکترونیک:

Ahmadi.z@iums.ac.ir

شرح حال علمی

سارا جانمحمدی

مربی عضو هیئت علمی

تلفن داخلی:‌ ۸۰۴

پست الکترونیک:

Janmohammadi.s@iums.ac.ir

AWT IMAGE

شرح حال علمی

دکتر فریده باستانی

استاد

تلفن داخلی:‌ ۸۱۶

پست الکترونیک:

bastani.f@iums.ac.ir


شرح حال علمی


دفعات مشاهده: 1995 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح دوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

دفعات مشاهده: 1943 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر