دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • دانشجویان
 • اساتید
 • کارکنان
 • تفاهم نامه ها
 • خدمات الکترونیک
 • کنگره ها
 • لینک های مفید

دفتر تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر نعیمه سیدفاطمی

شماره تماس مستقیم: ۸۸۲۰۱۸۸۰ 

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۱۱

شرح وظایف:

 1. تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه (دبیر)
 2. بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل آموزشی ارجاع شده از سوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده
 3. پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط به شورای تحصیلات تکمیلی
 4. پیشنهاد برنامه های درسی جدید مورد نیاز در راستای بازنگری کلی برنامه ها
 5. بررسی و پیشنهاد برگزاری گرایش های جدید پرستاری و مامائی
 6. هماهنگی با  اساتید جهت تدریس در مقطع ارشد و دکترا
 7. انجام وظیفه به عنوان استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکترا از بدو ورود
 8. تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد در بدو ورود
 9. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکترا
 10. اعلام نتایج آزمون جامع دکترا ( حداکثر یک ماه بعد ) به معاونت آموزشی
 11.  انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان کارشناسی ارشد( دریافت فرم تکمیل شده عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد طرح در شورای تحصیلات تکمیلی، ارسال به کمیته تخصصی گروهها، طرح در شورا جهت تصویب نهائی و تعیین استاد راهنما و مشاور
 12. تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد و هماهنگیهای لازم با اساتید و با هماهنگی معاون پژوهشی
 13.  اعلام کتبی پذیرش و ثبت موضوع پایان نامه و رساله دانشجویان مقطع ارشد و دکترا
 14. دریافت فرم تکمیل شده گزارش سه ماهه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارشد در رابطه با پایان نامه
 15. دریافت تائیدیه کتبی از استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجویان برای دفاع از پایان نامه
 16. تشکیل جلسات دفاع از عنوان، پیش دفاع و دفاع از رساله دانشجویان دکترا با هماهنگی استاد راهنما
 17. برگزاری جلسات برای ارائه گزارش ۶ ماهه دانشجویان دکترا بعد از دریافت فرم تکمیل شده
 18. رسیدگی و پیگیری امور اجرائی آموزش و پژوهش دانشجویان ارشد و دکترا بر اساس مقررات و آئین نامه ها

کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مهدیه امیری

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۸

مسئول دوره:

 • کلیه دانشجویان واحد بین الملل
 • کلیه دانشجویان مجازی
 • دانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن ۹۵
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های ذیل (ورودی مهر ۹۲ و ۹۳)
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • تکنولوژی گردش خون
 • پرستاری سالمندی
 • پرستاری توانبخشی
 • ماماییدانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن ۹۵

کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): مریم ناطقی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۰

*مسئول دوره:

 • دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی مهر ۹۲
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۳ و ۹۵
 • پرستاری داخلی جراحی
 • روانپرستاری
 • سلامت جامعه
 • پرستاری کودکان
 • دانشجویان دکتری پرستاری ورودی بهمن ۹۲و ۹۳

*مدیر سیستم سما در مقطع تحصیلات تکمیلی

*امور مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی

کارشناس خدمات آموزشی (کارشناس تحصیلات تکمیلی): رقیه شفقی

شماره داخلی: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۰۹

مسئول دوره:

 • کلیه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی ۹۴
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۵
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • پرستاری اورژانس
 • پرستاری سالمندی
 • مامایی
 • مشاوره در مامایی

دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر