دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

مسئول برنامه ریزی نظری و بالینی پرستاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
مسئول برنامه ریزی بالینی پرستاری: ژاله محمدعلیها
شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۶۰۸
شرح وظایف:
 1. دریافت برنامه ها از اداره آموزش
 2. هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت جهت دریافت ظرفیت
 3. گرفتن پیشنهاد از مدیران گروه ها
 4. مشورت با معاونت آموزشی
 5. ارسال برنامه پیشنهادی به معاونت آموزشی و بعد از کنترل تنظیم برنامه قطعی
 6. ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بیمارستانها و مراکز بهداشت و مدیران گروههای آموزشی دانشکده
 7. هماهنگی با مدیران گروه ها در مورد انتخاب محیط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی
 8. تعیین تعداد سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرویس مورد نیاز به معاون اداری و مالی
 9. بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محیط آموزشی دانشجویان
 10. گزارش بازدید به معاونت آموزشی
 11. بازدید از محیط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مدیران گروه های مربوطه و ایجاد تعامل بین مدیریت دفاتر پرستاری و مدیریت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پیشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصیلی
 12. تغییر و جابجائی برنامه دانشجویان به دلایل منطقی که از طریق اداره آموزش به مسئول برنامه ریزی منعکس
 13.  می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مدیران گروه ها
 14. برنامه ریزی خاص جهت دانشجویان میهمان یا دانشجویانی که به دلایلی با برنامه کلی هماهنگ نیستند و از طریق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند
 15. ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزشی بالینی به معاونت آموزشی
 16. برگزاری جلسات منظم قبل از شروع هر ترم با حضور هیئت رئیسه دانشکده، مدیران گروه ها، رئیس اداره پرستاری دانشگاه، مترون ها و سوپروایزرهای آموزشی به منظور نزدیکی اهداف آموزش و خدمات پرستاری
 17. برگزاری سلسه سمینارهای ارتقاءکیفیت آموزش بالینی درهر ترم تحصیلی با هدف هماهنگی آموزش و درمان
 18. گزارش عملکرد هر ترم به معاونت آموزشی

مسئول برنامه ریزی تئوری پرستاری: ژاله محمدعلیها
شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۶۰۸
شرح وظایف:
 1. تهیه و تدوین و بازنگری جدول زمان بندی ۸ ترم دانشجویان براساس رعایت دروس پیش نیاز
 2. تدوین تقویم دانشگاهی برای هر ترم با مشورت معاونت آموزشی
 3. تدوین تقویم پیشنهادی واحدهای درسی برای دانشجویان در ورودی های مختلف و ارائه آن به معاونت آموزشی، مدیران گروه ها و ریاست دفتر آموزش برای بررسی و ارائه پیشنهادات سه ماه قبل از پایان ترم جاری
 4. بررسی پیشنهادات مدرسین و دانشجویان، در صورت امکان کاربرد پیشنهادات برای برنامه های ترم آینده
 5. برقراری ارتباط با اساتید مدعو برای آگاهی از درخواست آنها نسبت به روز و زمان برگزاری واحد درسی برای ترم بعد 
 6. تهیه پیش نویس نامه های مربوط به مدرسین علوم پایه پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، گروه معارف و دانشگده بهداشت دانشگاه (حداقل سه ماه قبل از شروع ترم)
 7. تدوین برنامه هفتگی با توجه به اطـلاعات جمع آوری شده و تعیین کلاس ها و ...
 8. ارائه برنامه تدوین شده جهت بررسی و اعلام نظر به معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش
 9. اعمال نظرات پیشنهادی معاونت آموزشی و رئیس اداره آموزش در برنامه تدوین شده درصورت امکان
 10. کنترل برنامه تایپ شده
 11. ارائه برنامه های تدوین شده به هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و .....
 12. حضور در دفتر برنامه ریزی جهت پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های تئوری دانشجویان پرستاری
 13. برقراری ارتباط با اساتید مدعو جهت آگاهی از وضعیت دانشجویان، کلاس ها و برگزاری آنها
 14. برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات آنان
 15. پی گیری و کنترل مربوط به گزارشات و نواقص و مشکلات فیزیکی کلاس ها و ..
 16. گزارش عملکرد هر نیمسال به معاونت آموزشی

دفعات مشاهده: 2810 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر