دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

زیر گروه ها و شاخه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

با توجه به مشخص نمودن واحدهای مرکز توسعه آموزش و مطالعاتدانشگاه وظایف واحدهای دفتر توسعه و مسئولین آن در دانشکده پرستاری و مامایی به شرح زیر مشخص شده است.

ردیف

  وظایف

  مسئول واحد

  ۱

  رشد و بالندگی (توانمندسازی)

 (Faculty & Staff development)

سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

  ۲

  برنامه ریزی درسی و آموزشی

(Curriculum Development)

مدبران گروه های آموزشی _ اداره آموزش

  ۳

  پژوهش در آموزش

(Research in Education)

سرکار خانم دکتر سرور پرویزی

  ۴

  ارزشیابی (Evaluation)

دانشجو: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

هیئت علمی: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

درونی: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

برنامه: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

  ۵

  استعدادهای درخشان

(Talented student)

سرکار خانم ها ژاله محمدعلیها – دریادخت مسرور رودسری

  ۶

  مرکز مهارت های بالینی (Skill lab)

سرکار خانم فاطمه محدث اردبیلی

۷

جشنواره آموزشی شهید مطهری،
 وثوق و ...

 (National Education festivals)

سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری

۸

آموزش مجازی

(Virtual Education)

سرکار خانم دکتر سرور پرویزی

۹

آموزش پاسخگو

(Accountable Education)

دکتر حمید پیروی- دریادخت مسرور رودسری

۱۰

شبکه آموزش

(medical education committee)

دکتر حمید پیروی- دریادخت مسرور رودسری- مدیران گروه های آموزشی

۱۱

کمیته مشورتی دانشجویی

(student consultation committee)

سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری- نماینده کمیته مشورتی دانشجویان

۱۲

واحد تشویق و پاداش

(reward & excellency center)

دکتر حمید پیروی-دریادخت مسرور رودسری- مدیر گروه های آموزشی برحسب هیئت علمی منتخب هر گروه


دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر