دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 294 | تعداد کل بازدید های مطالب: 105,178 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در جامعه ایرانی: گراندد تئوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

دفاع از پروپوزال پایان نامه ناهید آقائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط بین سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر کرج سال ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از عنوان اکبر شیخ رابری دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند تشخیص ایست قلبی در شرف وقوع در بیماران بخش ویژه

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه الهه امیرخلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: تاثیر یک رویکرد مهارت سازی بر واکنش انفعالی نسبت به اولین رابطه جنسی دختران در شرف ازدواج

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فرزانه منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

عنوان: بررسی تاثیر یک رویکرد خانواده محور بر سطح دانش و مهارت های خود محافظتی از کودک آزاری جنسی در دختران گروه سنی ۱۰-۷ سال

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه محمود بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: مقایسه تاثیر ماساژ نقطه فشاری LI۴ با یخ و استعمال روغن منتول بر­ شدت درد ناشی از­ ورود سوزن در فیستول شریانی وریدی افراد تحت همودیالیز

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم باقریان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر لمس مثبت بر انطباق با نقش مادری در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال سمیه اسمعیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر اضطراب و بارمراقبتی مادران  کودکان مبتلا به سرطان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سمیه بذزافشان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش گروهی براضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه نیلوفر آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

عنوان: بررسی تاثیر مداخله ای مبتنی بر مدل سازگاری"روی" بر نگرش و تطابق مادری نوجوانان باردار نخست زا

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فریبا نیکبخت مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی رابطه خودپنداره و حمایت اجتماعی درک شده با ترجیح نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال شهرام قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی مقایسه ای سلامت عمومی و شادکامی در زنان سالمند با، و بدون همسر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرعباس در سال ۹۷

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه راحله میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش روانی با رویکرد خانواده محور بر حمایت درک شده و سلامت روان زنان با سابقه حاملگی نافرجام

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال شقایق بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط یاری جویی با انگ درک شده اقدام به خودکشی در افراد با سابقه اقدام به خودکشی، بیمارستان لقمان حکیم، سال ۹۷

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سیما حسین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال آزیتا متین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر استفاده از بالشتک هوا در پیشگیری از بروز زخم فشاری پس سر کودکان تحت عمل جراحی قلب

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه بابائیان کشتلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر تاب‌آوری افراد مبتلا به نارسایی قلبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش معیارهای جامع ساکشن باز راه هوایی مصنوعی بر تعداد دفعات ساکشن در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال اسماء اسدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا (رفلکسولوژی) بر شدت خستگی، درد و الگوی خواب کودکان تحت شیمی درمانی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم بزرگی متین دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی مقایسه ای اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مراقبین و افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران ۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از عنوان مختار محمودی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان:  تبیین فرایند بازگشت به فعالیت حرفه ای در پرستاران غیرفعال :طراحی مدل نظری

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه مریم سعیدی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: ارتقای انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه: یک مطالعه اقدام پژوهی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه طاهره ستوده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی ارتباط مقابله مدار مذهبی با شدت درد و خودکارآمدی زایمان زنان نخست زای بیمارستان خلیج فارس شهرستان بندرعباس، سال ۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه معصومه واحدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

عنوان: تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت دیسمنوره اولیه و علایم سیستمیک همراه با آن در دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه زهرا شهریاری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی بر راحتی بیماران سوختگی بعد از پیوند پوست

صفحه 1 از 12    
اولین
قبلی
1
...