دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 392 | تعداد کل بازدید های مطالب: 171,267 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه کاظمیه صادقی راد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی زنان در خودآزمائی پستان

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

دفاع از پایان نامه پروین احیایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال گلاره فیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر خودمدیریتی بر اضطراب و خودکارآمدی زنان مبتلا به دیابت بارداری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه مینا میانجی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای برکیفیت زندگی دختران مادران مبتلا به سرطان سینه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال اکرم سلامت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی ارتباط درک پرستاران از فرهنگ ایمنی و گزارش خطای دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر تهران سال ۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه افسانه جواهری آراسته دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش همتا به روش جیگساو پازل بر دانش و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری در زمینه احیای قلبی- ریوی پایه بزرگسالان

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال الدوز ولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: ارزیابی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه سالمندان بستری مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی فیروز آبادی سال ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مهدی صفرآبادی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند کسب شفای معنوی بیماران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال رحمت اله مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر درنظام سلامت

عنوان: بررسی ارتباط تاب آوری حرفه ای با اخلاق حرفه ای در بهرورزان شهرستان ابهر و خدابنده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه آمنه جهانبانی اردکانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: مقایسه تاثیر موسیقی بی کلام و ورزش پیلاتس بر خستگی پرستاران

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مرضیه خلجی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: تاثیر آموزش بر به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان پرستاری

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از عنوان فاطمه کفعمی لادانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند بازیابی خطا توسط پرستاران بخش ویژه: ارائه الگوی نظری

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه مسعود عبداللهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی نوع و مشخصات خطاهای پرستاری منجر به اقامه دعوی در پرستاران شاغل در ایران طی ۵ سال اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه وجیهه علی خوئیان نوقابی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی دلایل طلاق در دوران عقد در زنان مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه طاهره حبیب لی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

عنوان: بررسی تاثیر آموزش مبتنی برشبیه سازی بر دانش و عملکرد احیاء قلبی ریوی پایه بزرگسالان در دانشجویان پرستاری

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال بهاره خلوصی روان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی ارتباط عزت نفس مادر با دلبستگی وی با نوزاد در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه لیلا بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر خودمراقبتی در مبتلایان به پرفشاری خون

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال زهرا پازکی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: تاثیر مراقبت معنوی مبتنی برمدل قلب سلیم براحساس تنهایی و افسردگی سالمند سراهای سالمندان منتخب شهر تهران

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه اکرامی فر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش معنویت بر هوش معنوی و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال سپیده یوشی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر آموزش گروه همتا بر استرس و اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال سیده مرضیه موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

عنوان: بررسی عملکرد دیسپچرهای اورژانس پزشکی ۱۱۵ تهران در برخورد با بیماران دارای درد قفسه سینه در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه زینب افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاثیرآموزش خود تنظیمی رفتار بر تغییرات وزن در افراد تحت درمان با همودیالیز

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه گزارش شش ماهه (بار اول) شبنم السادات شریعت پناهی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و آزمون مدل تبعیت از درمان در افراد مبتلا به نارسایی قلب براساس مدل سازگاری روی

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال اکرم سلامت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی ارتباط درک پرستاران از فرهنگ ایمنی و گزارش خطای دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر تهران سال ۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه خدیجه لشکری زاد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی دانش و عملکرد افراد تحت تعویض کامل مفصل زانو مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۹۶

صفحه 1 از 16    
اولین
قبلی
1
...