دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 475 | تعداد کل بازدید های مطالب: 231,060 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه حسین محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط استرس درک شده با استقلال عملکردی در سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مبین محمدی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط معنویت و امید با کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان: یک مطالعه تحلیل مسیر

img_yw_news
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مهدیه طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر کرم زیتون برشدت درد و بهبود زخم سزارین در زنان

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله زینب تابانژاد دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و اعتبارسنجی ابزار کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

img_yw_news
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال بهاره آقایی ابدالانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی توسط افراد غیرمتخصص (Lay Led) بر خودکارآمدی درد و ناراحتی افراد مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای کمری

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه سعیده حاجتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ترس از سقوط و استرس، افسردگی، اضطراب در سالمندان بعد از جراحی ارتوپدی ناشی از افتادن در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه رساله مریم مومنی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: فرایند جستجوی کمک در زنان مبتلا به سرطان پستان با نشانه های خودشناسایی شده: ارائه مدل

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مریم السادات هاشمی پور دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

عنوان: بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و فرهنگی با رفتار های ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران، ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه شعبان قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی تأثیر آموزش خود مدیریتی بر استرس درک شده سالمندان بستری در  بخش دیالیز

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال هاجر آقایان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر آموزش حل مساله بر سطح پریشانی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مهوش مباشرت دانشجوی کارشناسی ارشد پرستار سالمندی

عنوان: بررسی بارمراقبتی، فرسودگی و کیفیت خواب در زنان مراقب سالمند تحت هودیالیز مراکز آموزشی –درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۹۷

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال زری دولت آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: مقایسه تاثیرآموزش مراقبت های دوران بارداری به مردان، به شیوه حضوری و مبتنی برشبکه اجتماعی برحمایت اجتماعی، با تجربه بارداری و ترس از زایمان درزنان نخست زا

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه شیرین نصراله نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس

عنوان: بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال فهیمه جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان بستری مبتلا به تشنج ناشی از تب

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه معصومه یوسفی ورازگایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

عنوان: بررسی تبعیت زنان باردار از محتوای دستورالعمل استاندارد مراقبت پره­ناتال و ارتباط آن با پیامدهای مادری و نوزادی در بیمارستان­های سطح سه تهران، سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه آریانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد عضو خانواده بیماران در مواجهه با سکته قلبی در مراجعین به مراکز اموزشی درمانی  وابسته به علوم پزشکی ایران ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه خدیجه حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

عنوان: بررسی ارتباط نگرش و خودکارآمدی حمایت لیبر با رفتارهای حمایتی از دیدگاه ماماهای بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه بهروز دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

عنوان: بررسی رابطه بین شادکامی با نگرش به فرزندآوری در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال هاجر آقایان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر آموزش حل مساله بر سطح پریشانی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال آیدا سراج دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران سوختگی کاندید جراحی پیوند پوست بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال فرشته دانش نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

عنوان: بررسی سبک زندگی ارتقا ءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در مراقبین سلامت استان ایلام ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه امین گرکز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران ۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه (بار دوم) مریم سعیدی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: ارتقای انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه: یک مطالعه اقدام پژوهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه فرشته ابوالحسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی وضعیت سوادسلامت و سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال مسعود فیض بابائی چشمه سفید دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانوادگی مددجویان تحت همودیالیز

صفحه 1 از 19    
اولین
قبلی
1
...