دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 551 | تعداد کل بازدید های مطالب: 269,343 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه تکتم قرائی گلپورزه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر وضعیت مشابه شانه مادر بر کیفیت و مدت زمان خواب در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مرضیه رضایی عارف دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: تاثیر برنامه نرم افزاری خودیاری مبتنی بر الگوی مشاوره راه حل محور بر ترس، اضطراب و انتخاب شیوه زایمان در زنان بدون سابقه سزارین

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه مژگان مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

عنوان: مقایسه تاثیر رایحه درمانی استنشاقی و موضعی بر خستگی ناشی از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مینا پهلوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی مقایسه ای اثربخشی کارگاه آموزشی و آموزش سنتی بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه دارو دادن

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه عاطفه دنیا دیده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر راهبردهای مقابله ای در زنان نابارور

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه ضیاء الدین ماهری قوجق دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش روش های مثبت اندیشی بر افسردگی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهرستان گنبد کاووس

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه ارائه گزارش شش ماهه سیما هاشمی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند مراقبت خانواده محور در جامعه ایرانی: گراندد تئوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ -

دفاع از پروپوزال پایان نامه ناهید آقائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط بین سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر کرج سال ۱۳۹۷

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه الهه امیرخلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: تاثیر یک رویکرد مهارت سازی بر واکنش انفعالی نسبت به اولین رابطه جنسی دختران در شرف ازدواج

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فرزانه منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

عنوان: بررسی تاثیر یک رویکرد خانواده محور بر سطح دانش و مهارت های خود محافظتی از کودک آزاری جنسی در دختران گروه سنی ۱۰-۷ سال

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه محمود بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: مقایسه تاثیر ماساژ نقطه فشاری LI۴ با یخ و استعمال روغن منتول بر­ شدت درد ناشی از­ ورود سوزن در فیستول شریانی وریدی افراد تحت همودیالیز

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم باقریان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر لمس مثبت بر انطباق با نقش مادری در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال سمیه اسمعیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر اضطراب و بارمراقبتی مادران  کودکان مبتلا به سرطان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سمیه بذزافشان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش گروهی براضطراب زنان در معرض خطر زایمان زودرس

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه نیلوفر آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

عنوان: بررسی تاثیر مداخله ای مبتنی بر مدل سازگاری"روی" بر نگرش و تطابق مادری نوجوانان باردار نخست زا

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فریبا نیکبخت مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی رابطه خودپنداره و حمایت اجتماعی درک شده با ترجیح نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال شهرام قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

عنوان: بررسی مقایسه ای سلامت عمومی و شادکامی در زنان سالمند با، و بدون همسر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرعباس در سال ۹۷

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه راحله میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش روانی با رویکرد خانواده محور بر حمایت درک شده و سلامت روان زنان با سابقه حاملگی نافرجام

img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال شقایق بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط یاری جویی با انگ درک شده اقدام به خودکشی در افراد با سابقه اقدام به خودکشی، بیمارستان لقمان حکیم، سال ۹۷

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه سیما حسین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال آزیتا متین پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر استفاده از بالشتک هوا در پیشگیری از بروز زخم فشاری پس سر کودکان تحت عمل جراحی قلب

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه بابائیان کشتلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر تاب‌آوری افراد مبتلا به نارسایی قلبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم خلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش معیارهای جامع ساکشن باز راه هوایی مصنوعی بر تعداد دفعات ساکشن در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال اسماء اسدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا (رفلکسولوژی) بر شدت خستگی، درد و الگوی خواب کودکان تحت شیمی درمانی

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مریم بزرگی متین دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: بررسی مقایسه ای اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مراقبین و افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران ۱۳۹۷

صفحه 11 از 22