دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها
  • لینک های مفید

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 331 | تعداد کل بازدید های مطالب: 120,259 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب شیخ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 عنوان: بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی با سلامت عمومی پرستاران شیفت درگردش بخش مراقبت های ویژه شاغل دربیمارستان های علوم پزشکی گلستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو ملکی حاجی آقا دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیرکپسول عصاره خوراکی مریم گلی یر شاخص های سلامت زنان  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال ملیحه عزیزی نژاد دانشجوی ارشد سلامت جامعه

عنوان: بررسی تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی به مادران سر پرست خانواده بر خود کار آمدی عمومی پسران ۱۲-۱۰ ساله

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب ملکشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی توان مدیریتی پرستاران بخش مراقبت های ویژه در موقعیت های بحرانی درمراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مجید مجیدی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

عنوان: تاثیر آموزش همتا به روش جیگساو(پازل) بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری  در زمینه اکسیژن درمانی درس اصول و فنون پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم الوندی فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

عنوان: بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با خونریزی پس از جراحی بای پس عروق کرونر

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از عنوان آقای عباس بلوچی دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و روان‌سنجی  مقیاس سنجش کیفیت مراقبت پرستاری در  بیماران تحت درمان با همودیالیز 

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از عنوان خانم فرشته جواهری طهرانی دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان : فرآیند بکارگیری الگوهای دانستن در بالین توسط پرستاران: ارائه مدل نظری

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم معصومه ولی پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تکنولوژی گردش خون

عنوان: بررسی ارتباط نوسانات سدیم با پیامدهای بالینی در کودکان تحت عمل جراحی قلب تحت بای پس قلبی ریوی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیه نصراله پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: تاثیر آموزش تمرینات تنفسی یوگا بر کنترل و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسرین بیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر آموزش  مبتنی برشواهد درزمینه ساکشن  لوله داخل تراشه نوزادان بر عملکرد پرستاران

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه امامقلی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تأثیر برنامه آموزشی مراقبت از کاتتر مرکزی تعبیه شده از راه محیطی در نوزادان بر عملکرد پرستاران

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مائده سادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

عنوان: بررسی تاثیر برنامه آموزش جامع  بر دانش مورد انتظارو دانش درک شده در افرادتحت تعویض مفصل زانو

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال رساله خانم مریم مومنی شیجانی دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان: فرایند جستجوی کمک در زنان مبتلا به سرطان پستان: ارائه مدل

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از عنوان رساله خانم مرجان بنازاده دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان : تبیین فرایند مشارکت والدین نوزادان با شرایط تهدید کننده حیات در فرایند تصمیم گیری: ارائه مدل

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم عابدزاده دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

عنوان : بررسی تأثیر استفاده از پلاسمای منجمد تازه در مرحله آماده سازی دستگاه بای پس قلبی – ریوی بر پارامترهای روتم و دریافت های خونی در کودکان تحت جراحی قلب

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -

گزارش شش ماهه خانم سپیده نصراله دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان:تبیین فرایندمراقبت پرستاری تبعیض آمیز:ارائه مدل تئوریتیکال

img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال رها تباح فر دانشجوی ارشد سلامت جامعه

عنوان: بررسی عوامل مرتبط با انتخاب محل مرگ در افراد فوت شده به علت سرطان طی سالهای ۹۵-۹۰، با سابقه بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال معصومه یوسفی ورازگایی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی میزان تبعیت کارکنان و زنان باردار از محتوای مراقبت پروناتال و ارتباط آن با پیامد های بارداری در بیمارستان های سطح سه تهران،۱۳۹۶  

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرجان دامغانی فر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

 عنوان: بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و سازگاری مذهبی در مادران کودکان مبتلا به لوسمی در بیمارستان های منتخب شهر تهران ۱۳۹۴

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم پوریعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی با عضویت در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بردرک انگ وابسته به دیابت نوع یک در نوجوانان دختر مبتلا

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال آقای احمد مهدی زاده دانشجوی دکتری تخصصی(PhD) پرستاری

عنوان : بهینه سازی برنامه آموزش بیماران در فرایند پیوند کلیه: یک مطالعه اقدام پژوهی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه امیری ده چشمه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

عنوان: تاثیرآموزش برنامه های خودمدیریتی بر پیامدهای استئوآرتریت زانو

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه پورآذر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

عنوان: مقایسه تأثیر دو پوزیشن خوابیده به شکم و به پشت بر اتساع شکم در نوزادان نارس متصل به فشار مثبت راه هوایی از راه بینی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا صابری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر برنامه آموزش مادران برشاخص های رشدشیرخوار

صفحه 11 از 14