دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 430 | تعداد کل بازدید های مطالب: 204,263 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از عنوان فاطمه کفعمی لادانی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند بازیابی خطا در بخش مراقبت ویژه

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از عنوان مرضیه خاتونی دانشجوی دکتری تخصصی (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان در منزل

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه زینت کشاورزپیر دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: تأثیر برنامه آموزشی بر انگ درونی شده ی مددجویان با اختلال دو قطبی

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه بهاره فخری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: ارتباط حمایت اجتماعی با استرس درک شده در مادران دارای شیرخوار مبتلا به کولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم فرشته جواهری طهرانی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: فرآیند به کارگیری الگوهای دانستن در بالین توسط پرستاران: ارائه مدل نظری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه چوپانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط سطح سواد سلامت بارفتارهای پیشگیرانه اچ ای وی /ایدز درمردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره رفتاری سال ۹۵

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال ثمانه صحرایی زرقی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و روش آرام سازی عضلانی بنسون بر اضطراب بیماران با سندرم کرونری حاد

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال اشرف رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

عنوان: بررسی مقایسه دمای پروپ پوستی با دمای زیر بغل نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال معصومه حکیمی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر آموزش مراقبت های اورژانس زایمان مبتنی بر شایستگی بر یادگیری و رفتار دانشجویان مامایی بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال مریم خوش قدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تاثیر استفاده توأم سرمای موضعی و لرزش برشدت ترس و درد حین واکسیناسیون در کودکان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال آزیتا ربیع تبار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

عنوان: بررسی درک از بیماری، کیفیت زندگی و تبعیت از درمان  درکودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به مراکز آسم و آلرژی استان مازندران در سال ۹۶-۹۷

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال جواد دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان: بررسی تاثیر آموزش بر کاهش صدا در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال نجیبه میرزازاده، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر برنامه آموزشی پیشگیری از بیماری هپاتیت B بر آگاهی و نگرش دانشجویان افغان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال عطیه قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی افراد با نارسایی قلبی دارای دیابت نوع ۲ بستری در مرکز آموزشی شهید چمران اصفهان سال ۱۳۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال راضیه حکیمی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: مقایسه تاثیر آموزش جنسی به دو شیوه چند رسانه ای و تلگرام بر رضایت و کیفیت عملکرد جنسی بانوان نوجوان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال لعیا سادات لاجوردی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر مشاوره جنسی با رویکرد درمان شناختی رفتاری بر عملکرد جنسی زنان یائسه

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال پریسا چراغی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی ارتباط دلبستگی به جنین با اضطراب در مادران با بارداری پرخطر مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال راضیه آدینه سالار وندی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: مقایسه رضایتمندی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری با مراکز روستایی در راستای طرح تحول بخش بهداشت در شهرستان درود-سال ۹۶-۹۷

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه یعقوبی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی عوارض نزدیک به مرگ و عوامل مرتبط با مراقبت مادری در مهاجرین افغان ساکن استان تهران ۱۳۹۶-۱۳۹۳

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه امینه مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیرآموزش جنسی برعملکرد جنسی زنان با سابقه ی سوء رفتار در دوران کودکی

img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال پریا وکیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی - جراحی

عنوان: بررسی تاثیر آموزش براساس مدل ارتقای سلامت پندر بر سبک زندگی و خودکارآمدی مددجویان با زخم پای دیابتی

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فرشته ابوالحسنی دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط سواد سلامت با سالمندی موفق در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال منصوره باغ خاصی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: بررسی کیفیت روابط زناشویی در زوجین تازه ازدواج کرده (در طول سه ماهه) و عوامل مرتبط با آن در شهر قدس سال ۹۷-۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه شاهسون، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر برنامه نرم افزاری خودیاری مبتنی بر الگوهای درمان شناختی –رفتاری بر ترس، خلق اضطراب و انتخاب زایمان طبیعی در مادران نخست زا

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فاطمه حقیقی، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر مداخله تحلیل گزارش فعالیت بر عملکرد کار تیمی کارکنان در کنترل خونریزی بعد از زایمان

صفحه 11 از 18