دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • دانشجویان
  • اساتید
  • کارکنان
  • تفاهم نامه ها
  • خدمات الکترونیک
  • کنگره ها

بایگانی بخش جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 150 | تعداد کل بازدید های مطالب: 33,842 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال رقیه اربابی مقدم، دانشجوی ارشد بهداشت باروری

عنوان: ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و ذهن آگاهی با تصویر ذهنی از جسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به مراکز ناباروری و غدد منتخب شهر تهران ۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فائزه شورونی دانشجوی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سطح تنهایی در سالمندان ساکن شهر تهران در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه شیما شاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد

عنوان: مقایسه عوامل خطرقلبی تعدیل پذیر در افراد با و بدون دریافت فاز سوم بازتوانی قلبی پس از جراحی عروق کرونر (مرکزآموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی سال ۱۳۹۵)

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال فروزان خدابخشی اردلی، دانشجوی ارشد مامایی

 عنوان: بررسی تاثیر آموزش بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوری

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمیه کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

عنوان " بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به روش ایفای نقش به پرستاران کودکان بر کیفیت مراقبت از دیدگاه مادران "

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم شیرین نصراله نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اورژانس

عنوان " دانش ، نگرش و مهارتهای تصمیم گیری بالینی پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخشهای اورژانس مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران "

img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه آقای احمدفرجی تبار دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی تاثیر برنامه اجرای تور آشنایی بر بروز دلیریوم و اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه پس از عمل جراحی قلب باز

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه آقای موسی رفیعی وردنجانی دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

عنوان: تاثیر پرایم اوتولوگوس معکوس بر پیامدهای بالینی بای پس قلبی ریوی در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فروزان چارکامیانی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: تاثیر سه مداخله ترکیبی خوشایندسازی زایمان در مرحله فعال، بر شدت درد زنان نخست زا

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم لیلا اسماعیل پوردانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان های استان آدربایجان غربی در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم دنیا علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

عنوان: بررسی مقایسه ای دیدگاه پرستاران و اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه در زمینه عوامل تاثیرگذار بر مشارکت فعال خانواده در برنامه ی مراقبتی

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال حسین محمدی دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط استرس درک شده با استقلال عملکردی در سالمندان مبتلا به بی اختیاری ادرار مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی  هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال سارا مرادی دانشجوی ارشد مامایی

عنوان : بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنیاز به عملکرد جنسی و رضایت زتاشویی زنان با سرطان رحم تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مجتمعپژوهشی آموزشی درمانی امام خمینی ره تهران ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال آقای جواد فخر پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نوزادان

عنوان: بررسی  خشونت عرضی و تنش تجربه شده در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر تهران۱۳۹۶

img_yw_news
پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه غفوری دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

عنوان:طراحی الگو نظارت پرستاری در ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم شادیه کنعانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خانواده محور و بیمار محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای استومی  گوارشی 

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال مهتاب جمالی مقدم دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

 عنوان: بررسی استقلال عملکردی و ارتباط آن با رضایت از زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 1396

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفی هریس دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان : مقایسه تاثیر مصرف جلدی پماد زیتون و کالندولا بر التهاب پوستی ناشی از پوشک کودکان

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم تنی جوادیان قره داغی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان :مقایسه دوروش مکیدن غیر مغذی پستانک و انگشت مادر حین تغذیه لوله ای بر شاخص های فیزیولوژیک در نوزادان  نارس

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم حلیمه بینائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

عنوان:  بررسی شدت درد بیماران در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان­های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال خانم معصومه صفرخانلو دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی تأثیر اجرای طرح ترخیص بر دانش مراقبتی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب تحت عمل جراحی 

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس بحیرائی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 عنوان: تأثیر اجرای برنامه آموزشی با رویکرد خانواده محور بر رفتارهای خودمدیریتی افراد مبتلا به صرع

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مسعود عبدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

عنوان:  بررسی خطاهای پرستاری منجر به اقامه دعوی و ارتباط آن با مشخصات فردی و عوامل شغلی در پرستاران شاغل در ایران طی ۵ سال اخیر (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

جلسه دفاع از پروپوزال مریم فولادی تالاری ، دانشجوی ارشد مامایی

عنوان : بررسی به کار گیری سونوگرافی ترنس لابیال با ناکید بر نقطه مرکزی سمفیز پوبیس در پیش بینی وقوع زایمان طبیعی

صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1