Close

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر حمید پیروی
پست الکترونیکfnmiums.ac.ir
شماره تلفن۸۸۲۰۱۸۸۰
رشته تحصیلیدکترای پرستاری
پست سازمانیرئیس
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۳۰

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]