دانشکده پرستاری و مامایی

خانم سمیه پورمرتضی
شماره تلفن43651106
رشته تحصیلیفوق لیسانس علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت اطلاعات
پست سازمانیکتابدار
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۰/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]