دانشکده پرستاری و مامایی

خانم لیلا صابر
شماره تلفن43651714
پست سازمانیمسئول دفتر معاونت آموزشی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۵/۲

[ برگشت به فهرست افراد ]