دانشکده پرستاری و مامایی

خانم نسرین محقق
شماره تلفن43651312
رشته تحصیلیلیسانس علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
پست سازمانیرئیس اداره خدمات آموزشی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]