دانشکده پرستاری و مامایی

خانم فیروزه نقره
شماره تلفن43651402
پست سازمانیمسئول دفتر معاونت اداری و مالی
محل خدمتدانشکده پرستاری و مامایی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۷/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]