دانشکده پرستاری و مامایی- کمیته تحقیقات دانشجویی
اعضای کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: دکتر لیلا امیری فراهانی (عضو محترم هیئت علمی گروه بهداشت باروری)

دبیر کمیته: سیده رباب موسوی
هسته آموزش: نگین والی
هسته پژوهش: سیده رباب موسوی
روابط عمومی: نگار حاجی نسب
انفورماتیک: مصطفی خرقانی
هسته اجرایی: حدیث طاهری
پشتیبانی: محسن احمدی
هسته تالیف و ترجمه کتاب: فرینوش ایرانی

اطلاعیه
دانشجویان گرامی:
جهت ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی به لینک زیر مراجعه کنید:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.12458.52299.fa
برگشت به اصل مطلب