دانشکده پرستاری و مامایی- کمیته تحقیقات دانشجویی
اعضای کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: دکتر لیلا امیری فراهانی (عضو محترم هیئت علمی گروه بهداشت باروری)
شرح وظایف:
 • ارتقای دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در امر پژوهش
 • تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره گیری بهینه از علوم پزشکی
 • فراهم سازی زمینه دانشجویان در مقاطع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور
 • بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهش علوم پژشکی کشور
 • ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
 • نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
 • توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
 •  ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
 • بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان
 • توانمندسازی دانشجویان دانشگاه​های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش
 • تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
 • ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای
 • حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه​ها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی
 • هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور
 • اهداف جزئی کمیته تحقیقات دانشجویی
 • آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی
 • آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله
 • آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی
 • فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان کجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی
 • ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان
 • ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان
 • ارتقاء نگرش دانشجویان نسبت به ضروریات و اهمیت پژوهشی خصوصاً در نظام علوم پزشکی

دبیر کمیته: سیده رباب موسوی
هسته آموزش: نگین والی
هسته پژوهش: سیده رباب موسوی
روابط عمومی: نگار حاجی نسب
انفورماتیک: مصطفی خرقانی
هسته اجرایی: حدیث طاهری
پشتیبانی: محسن احمدی
هسته تالیف و ترجمه کتاب: فرینوش ایرانی

اطلاعیه
دانشجویان گرامی:
جهت ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی به لینک زیر مراجعه کنید:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.12458.52299.fa
برگشت به اصل مطلب