دانشکده پرستاری و مامایی- کمیته تحقیقات دانشجویی
اعضای کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
سرپرست: دکتر لیلا  امیری فراهانی (عضو محترم هیئت علمی گروه بهداشت باروری)

دبیر کمیته: سیده رباب موسوی
مسئول آموزشی: نگین والی
مسئول پژوهشی: مطلوبی
مسئول روابط عمومی: نگار حاجی نسب
مسئول انفورماتیک: مصطفی خرقانی
مسئول اجرایی: حدیث طاهری
مسئول امور مالی: رویا قیصوری
پشتیبانی: محسن احمدی
مسئول تالیف و ترجمه: فرینوش ایرانی

اطلاعیه
دانشجویان گرامی:
جهت ثبت نام در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی به لینک زیر مراجعه کنید:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.12458.52299.fa
برگشت به اصل مطلب