دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فرزانه منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
بررسی تاثیر یک رویکرد خانواده محور بر سطح دانش و مهارت های خود محافظتی از کودک آزاری جنسی در دختران گروه سنی ۱۰-۷ سال

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، استاد  ناظر
دکتر ناهید اکبری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰-۸
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.65955.fa
برگشت به اصل مطلب