دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه الهه امیرخلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | 
تاثیر یک رویکرد مهارت سازی بر واکنش انفعالی نسبت به اولین رابطه جنسی دختران در شرف ازدواج

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر لیلا امینی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.65956.fa
برگشت به اصل مطلب