دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
دفاع از پروپوزال پایان نامه ناهید آقائیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر کرج سال ۱۳۹۷

مرحمت فراهانی نیا، استاد راهنما
دکتر لیلا امینی، استاد ناظر
دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر
دکتر منصوره فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66144.fa
برگشت به اصل مطلب