دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه عاطفه دنیا دیده دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲ | 
بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر راهبردهای مقابله ای در زنان نابارور

دکتر سیده بتول حسن پور، استاد راهنما
دکتر لیلا امیری، استاد مشاور
دکتر ناهید اکبری، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
لیلا نیسانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66335.fa
برگشت به اصل مطلب