دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مینا پهلوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
بررسی مقایسه ای اثربخشی کارگاه آموزشی و آموزش سنتی بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه دارو دادن

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
مهری بزرگ نژاد، استاد ناظر 
مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر   
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66499.fa
برگشت به اصل مطلب