دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه مژگان مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
مقایسه تاثیر رایحه درمانی استنشاقی و موضعی بر خستگی ناشی از پرتو درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما
دکتر فرشاد امینی بهبهانی، استاد مشاور  
حمید حقانی،استاد مشاور آمار
دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر   
فاطمه محدث اردبیلی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66500.fa
برگشت به اصل مطلب