دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه مرضیه رضایی عارف دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 
تاثیر برنامه نرم افزاری خودیاری مبتنی بر الگوی مشاوره راه حل محور بر ترس، اضطراب و انتخاب شیوه زایمان در زنان بدون سابقه سزارین

دکتر ناهید اکبری، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر لیلا امیری، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66643.fa
برگشت به اصل مطلب