دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه تکتم قرائی گلپورزه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 
بررسی تاثیر وضعیت مشابه شانه مادر بر کیفیت و مدت زمان خواب در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

دکتر صدیقه خنجری، استاد راهنما
فهیمه ثابتی، استاد ناظر
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
دکتر لیلی بریم نژاد، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66652.fa
برگشت به اصل مطلب