دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه رضا بارانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
تاثیر مراقبت آغوش بین مادر و نوزاد بلافاصله پس از سزارین بر استرس و اضطراب مادر

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنما
دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار
دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر صدیقه خنجری، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66698.fa
برگشت به اصل مطلب