دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فاطمه محمددادخواه دانشجوی کارشناسی ارشد ماوره در مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
بررسی تاثیر نرم افزار خودیاری همسرداری راه حل محور (مبتنی بر آموزه های دینی) بر کیفیت زناشویی و رضایت زناشویی زوجین

دکتر ناهید اکبری ، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱-۹
مکان: کلاس ۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66706.fa
برگشت به اصل مطلب