دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه بتول اتابکی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 
بررسی تاثیر آموزش بازتوانی بر درد، اضطراب و عملکرد جسمی بیماران تحت عمل تعویض مفصل زانو

دکترمنصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنما
شیما حقانی، استاد مشاورآمار
دکتر نعیمه سید فاطمی ، استاد ناظر
زهرا کاشانی نیا، استاد ناظر
ژاله محمد علیها، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66725.fa
برگشت به اصل مطلب