دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه نغمه شهباز طبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | 
بررسی تاثیر کپسول کورکومین (زردچوبه) بر شدت و مدت دیسمنوره در دانشجویان 

دکتر معصومه خیرخواه، استاد  راهنما
دکتر فراز مجاب، استاد مشاور  
دکتر مسعود صالحی، استاد مشاور آمار
دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر   
لیلا نیسانی، استاد ناظر
دکتر فریده باستانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه ۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.66840.fa
برگشت به اصل مطلب