دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه مریم برزگر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 
بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

سرکارخانم سارا جانمحمدی، استاد محترم راهنما
سرکارخانم دکترنعیمه سید فاطمی،استاد محترم مشاور
جناب آقای عباس مهران،استاد محترم مشاورآمار
سرکارخانم دکتر مهناز شوقی ،استاد محترم ناظر
سرکار خانم دکتر بتول حسن پورازغدی ،استاد محترم ناظر
سرکارخانم زهرا احمدی ،نماینده محترم تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: سالن شورای ۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.67073.fa
برگشت به اصل مطلب